Jurnal de călătorie electrică. Moldova Electro Maraton 2020

Interviul cu unul din participanții caravanei Moldova Electro Maraton 2020, Ion Malanici de la PNUD Moldova, care a condus un Hyundai Ioniq

UNDP in Moldova
Nov 6 · 5 min read
Image for post
Image for post

Moldova Electro Maraton devine o tradiție, nu doar una frumoasă dar și una eco.

Față de prima ediție, la cea de a treia, care a avut loc recent, vedem cum evoluează infrastructura mașinilor electrice în țară. Doar cu doi ani în urmă, aveam numai vreo 5 stații de încărcare în Chişinău şi… cam niciuna în ţară?

În toamna anului 2018, cei de la PiataAuto.md, alături de PNUD Moldova şi mai mulţi parteneri vizionari dădeau, start primei ediţii Moldova Hybrid-Electro Maraton, la care au participat maşini 100% electrice, dar şi hibride cu încărcare de la priză şi hibride tradiţionale. Era primul pas şi era logic să fim cât mai incluzivi cu modelele şi tipurile de propulsie.

Tot atunci, PNUD Moldova a inițiat un proiect de creare a unei infrastructuri naţionale de prize electrice. A urmat ediția din 2019 cu mașini 100% electrice și acum suntem în 2020, înregistrând progrese, în pofida dificultăților pe care le-a adus acest an.

Proiectul de dezvoltare a infrastructurii e în plină desfășurare și noi deja numărăm peste 70 de stații de încărcare dintre care 33 au fost instalate de compania EV Point, datorită parteneriatului dintre PNUD Moldova și Agenția pentru Eficiență Energetică a Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Colegul nostru Ion Malanici, a testat pe viu ce se poate face azi în Moldova cu mobilitatea electrică. Ion a condus mașina electrică a PNUD-ului, un Hyundai Ioniq, și mai jos vedeți jurnalul lui de călătorie electrică.

1. Este prima dată când te pornești la drum lung cu o mașină electrică?

Ba chiar e prima dată când am condus o mașină electrică. Și prima experiență a fost la un drum lung prin frumoasa noastră țară în toamnă și cu o minunată echipă de expediție.

2. Care este diferența cea mai mare dintre condusul unei mașini cu combustibil și alta pe baterie electrică?

Singura diferență pe care am simțit-o eu este timpul de încărcare; cu o mașină pe combustibil fosil nu este nevoie neapărat să planifici în drumul tău fiecare stație de alimentare, pe traseu sunt suficiente și nu ai frica că vei rămâne fără combustibil la jumătate de drum.

Cu mașina electrică este nevoie de un pic de planificare, alegi traseul așa ca să te asiguri că sunt stații de încărcare în drumul tău. Dar un sfat bun ar fi să ai un prelungitor tot timpul în portbagaj. O priză cu energie electrică găsești oriunde, ba chiar mai multe decât benzinării.

3. Care a fost cea mai mare provocare din această expediție?

Provocarea mea a fost și expediția în sine, să parcurg acei 500 de km de la sud la nord și să ajung la destinație într-un timp util, așa ca restul camarazilor mei de aventură să nu fie nevoiți să mă aștepte prea mult.

La pornire, ştiam că Hyundai Ioniq va avea cele mai mari probleme, pentru că se încarcă cel mai mare număr de ore. Ion, şoferul din Ioniq, parte din echipa PNUD Moldova, are o experienţă mare de şofat profesionist, dar nu cu automobile electrice. Pentru el, cu excepţia a două zile de pregătire a maşinii pentru maraton, acest tur electric a prima lui experienţă în lumea electomobilităţii. Dar tocmai asta face lucrurile şi mai interesante, să arătăm cum se poate un om adapta la o maşină electrică din prima, un om care toată viaţa a condus maşini convenţionale.

Din articolul publicat pe piataauto.md

4. Ce ți-a plăcut cel mai mult la acest maraton?

Este faptul că am văzut cât de ușor se poate călători acum prin Moldova cu o mașină electrică, rețeaua de stații de alimentare e atât de vastă că te pornești relaxat la drum lung.

5. Cât de comod a fost să încarci mașina de-a lungul traseului?

Pentru mine ca și participant neexperimentat, a fost foarte simplu și comod, a fost chiar destul de relaxant procesul, dar nici nu am avut alte experiențe anterioare cu care să compar. Era mai anevoios când la unele stații nu puteai încărca două mașini concomitent și atunci trebuia să ne așteptăm. Dar a fost un deranj minim.

Noi savuram cafea, croissant. Şi apoi am pornit şi noi. Eram încă ambele ZOE în coloană, dar puteam oricând să ne despărţim. Când am ajuns şi noi la Balabanu, în condiţii variabile de ceaţă super densă, am mai oprit la o cafea. Între timp, sună messenger-ul. Ion ne trimite o poză că e în Cimişlia, la priză! Ce? Cum? Cum e posibil să fie atât de rapid? Are şoferul profesionist o strategie mult mai bună şi e pe cale să ne bată?

Ilie Toma, redactor șef Piataauto.md

6. Cât de departe te-ai aventura să mergi pe o mașină electrică?

M-aș aventura să descopăr toată România, cred că dacă aș avea o mașină electrică aș fi gata de un astfel de traseu.

7. Îți imaginezi Moldova împânzită de mașini electrice și stații de încărcare?

Da. Și nu doar mi-o imaginez chiar îmi doresc asta, eu unul sunt gata să trec la o mașină electrică, acest maraton a fost suficient pentru mine pentru a mă convinge că acesta este viitorul nostru și eu sunt gata să fac parte din el.

Pentru mai multe impresii, urmăriți acest jurnal video.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store