UNDP Moldova
Published in

UNDP Moldova

Participă la concursurile intelectuale #YOUthAct — Tinerii pentru Justiție 2022

PNUD Moldova te invită să participi la concursurile intelectuale YOUthAct — Tinerii pentru Justiție 2022, care se vor desfășura în două etape: etapa raională și etapa finală.

PNUD Moldova te invită să participi la concursurile intelectuale YOUthAct — Tinerii pentru Justiție 2022, care se vor desfășura în două etape: etapa raională și etapa finală. La concursuri pot participa elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia și UTA Găgăuzia.

La prima etapă vor fi organizate concursuri intelectuale tematice (drepturile omului și ale copilului, accesul la justiție, respectarea normelor de drept etc.) la nivel raional, la care vor concura mai multe echipe de elevi. Echipa va fi formată din câte șase elevi din aceeași instituție de învățământ.

Echipa finalistă din fiecare raion va fi promovată la a doua etapă — Tabăra de vară #YOUthAct, care va avea loc în perioada 20–24 iunie 2022, la tabăra F’estival din raionul Călărași. Astfel, timp de patru zile, cele patru echipe finaliste (28 de tineri) vor concura pentru Locul I, Locul II și Locul III. Câștigătorii vor fi decernați cu diplome și vor primi premii.

Prin desfășurarea acestor concursuri intelectuale, se va contribui la o mai bună înțelegere a elevilor a tematicii drepturilor omului și mecanismelor de protecție a acestora, precum și a sistemului de justiție național. Într-o manieră interactivă și participativă, tinerii își vor îmbogăți cunoștințele, își vor dezvolta gândirea critică și vor dobândi abilități importante pentru a se informa corect și temeinic despre sectorul justiției.

  • Toate activitățile/ateliere de lucru din cadrul taberei de vară se vor desfășura în limba română.
  • Toate cheltuielile aferente organizării vor fi acoperite de proiectul „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei.
  • Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba formatul evenimentului.
  • Regulamentul concursului poate fi accesat aici.

--

--

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP in Moldova

UNDP in Moldova

215 Followers

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.