„Scrisoare pentru alegători” — peste 52 de mii de tineri au fost încurajați să meargă prima oară la vot

de Irina Gotișan-Sotnic

În premieră în Republica Moldova, tinerii, care vor vota prima oară la 24 Februarie, au primit o carte poștală din partea Comisiei Electorale.

„Dragă viitor alegător!

A venit momentul să faci prima ta alegere în calitate de cetățean cu drepturi depline al Republicii Moldova…”

Tinerii, care urmează să voteze pentru prima oară la parlamentare, au fost informați despre importanța implicării lor în procesele democratice și electorale.

Așa începe răvașul pe care l-au primit cei 52 383 de tineri care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 18 ani până în data de 24 februarie 2019 (inclusiv) și care vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare. Scrisoarea, din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC), este sub forma unei cărți poștale și are drept scop să-i motiveze pe tineri să participe la alegeri, și să le amintească despre importanța votului. Este o premieră pentru Republica Moldova ca tinerii alegători, care votează pentru prima oară, să fie invitați la urne într-un mod atât de inedit.

Un grup de voluntari au pregătit cele peste 50 de mii de cărți poștale pentru a fi trimise tinerilor din întreaga țară (inclusiv din regiunea transnistreană).

Adrian Oprea, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Republican „Aristotel” din Chișinău, este unul dintre tinerii care au primit o asemenea carte poștală. El povestește ce a simțit când a deschis plicul ajuns în cutia sa poștală.

Adrian Oprea, viitor alegător.

„În primul rând, am fost mirat. Credeam, inițial, că am făcut ceva și aceasta este o amendă sau o mustrare. Însă, deschizând plicul, am fost plăcut surprins să citesc informația despre dreptul meu de a vota. Mereu am fost curios să știu ce se întâmplă în lumea politică și de mic am avut parte de o educație civică, oferită de părinți. Consider că alegerile reprezintă vocea societății, iar vorbitorii” suntem noi, cetățenii. Respectiv, noi alegem ce vorbim” și ce impact vor avea cuvintele” asupra vieții noastre.”

Cât despre ziua sufragiului, Adrian spune că abia așteaptă să meargă la urna de vot.

„Aștept cu nerăbdare clipa în care voi merge la vot și, în sfârșit, voi putea alege ce e mai bine pentru mine. Desigur, aș dori să nu fiu unicul, de aceea, îmi voi îndemna și colegii să meargă la vot, chiar dacă unii dintre ei sunt sceptici referitor la importanța votului lor. Mulți sunt de părere că votul lor e nesemnificativ și că prezența lor la vot nu va rezolva nimic. Evident că se înșeală. Acei oameni uită că suntem un tot întreg. Ei uită că, într-un număr semnificativ, putem schimba ceva, dacă nu pentru noi, măcar pentru urmașii noștri. Totuși, cu cât mai mult va fi promovată importanța votului, cu atât oamenii vor deveni mai informați, iar eu mă bucur că am fost înștiințat despre vitalitatea acestui proces”, subliniază Adrian.

Această activitate este parte a campaniei de informare și educație civică numită „Democrația Contează”, desfășurată de CEC.

Și colega sa de liceu, Valeria Covalciuc, originară din Făleștii Noi, spune că la ea acasă, în sat, a venit un plic de la Comisia Electorală Centrală. În acest an, instituția electorală a desfășurat o amplă campanie de informare și educație civică numită „Democrația Contează”. Campania s-a desfășurat atât în capitală, cât și în mai multe regiuni ale țării, cuprinzând mai multe segmente de alegători, așa ca: femei și persoane în etate aflate în dificultate, etnii subreprezentate, cetățeni aflați peste hotare. O miză importantă a campaniei au constituit-o și tinerii, care au fost informați despre mai multe aspecte ale proceselor electorale. La fel, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), de pe lângă CEC, a desfășurat campania: „Democrația se învață: Implică-te!”

Valeria Covalciuc, viitoare alegătoare.

„Știam că trebuie să primesc o carte poștală cu privire la prima mea experiență în calitate de alegătoare. Și am deschis plicul cu atenție, deoarece îmi era interesant formatul și mesajul cardului poștal. Inițial știam doar superficial cum au loc alegerile în cadrul sistemului electoral mixt. Ulterior, m-am informat mai bine despre candidați, circumscripții, din mai multe surse. În prezent, urmăresc informațiile cu privire la circumscripția în care urmează să votez. Despre relevanța alegerilor pentru societatea noastră și, îndeosebi, importanța fiecărui vot, am discutat mai mult cu colegii mei, care la fel urmează să voteze pentru prima dată.”

Pentru Valeria nu contează atât de mult exercițiul votării, propriu-zis, cât „greutatea” votului pe care aceasta îl va acorda în cadrul scrutinului. Ea consideră că tinerii din ziua de azi au acces la informații din plin, pot cu ușurință să-și facă singuri concluziile de rigoare și, astfel, sunt mai puțin influențabili.

„Nu pot să spun că sunt foarte nerăbdătoare să merg la vot, în sens că e un eveniment obișnuit pentru o societate democratică. Mai mult, sunt interesată de rezultatele alegerilor și ponderea votului meu în cadrul general. Într-o societate democratică este important ca toți cetățenii să se implice în procesele electorale, deoarece aceasta și presupune democrația. Cât privește tinerii, noi suntem cei mai activi participanți ai societății civile și cei mai informați, pentru că avem acces la o mulțime de surse media. Fiind crescuți într-o societate democratică, avem o gândire critică bine dezvoltată și suntem mai obiectivi, nu ne lăsăm influențați. Astfel, e important ca mai mulți tineri să-și exprime opinia electorală. Chiar dacă rezultatul alegerilor depinde de opinia majorității, e important ca fiecare cetățean să voteze, deoarece participarea la alegeri reprezintă exercitarea acestui drept. Ceea ce este fundamental pentru societatea noastră”, este de părere Valeria Covalciuc.

Realizarea cărților poștale și expedierea lor a fost posibilă cu sprijinul PNUD Moldova.

Cărțile poștale au fost expediate în decembrie 2018, iar textul integral pe care acestea îl conțin arată în felul următor:

Mesajul conținut de cartea poștală.
În timpul procesului de tipărire a cărților poștale.

Pe parcursul lunii octombrie, 2018, a fost elaborat designul și textul pentru cartea poștală și au fost procesate datele cu adrese ale tinerilor, respectându-se datele cu caracter personal ale fiecărui destinatar. În luna noiembrie, un grup de voluntari și câțiva funcționari ai CEC și CICDE au pregătit plicurile care urmau să fie expediate. Scrisorile au fost transmise prin intermediul Poștei Moldovei, în urma unui parteneriat cu această instituție. Scrisorile au fost expediate inclusiv în localitățile din stânga Nistrului (regiunea transnistreană).

Scrisorile au fost transmise destinatarilor cu sprijinul Poștei Moldovei.

Andrei Bujac este unul dintre voluntarii care au ajutat la pregătirea cărților poștale pentru a fi expediate. El este un tânăr activ și își dorește să motiveze și alți semeni, ca ei să fie cât mai implicați în viața socială, dar și în procesele democratice.

Andrei Bujac, voluntar.

„Pentru mine ca voluntar a fost o activitate foarte interesantă, împreună cu alți tineri voluntari, am fost instruiți ce anume trebuie să facem. Apoi, împreună cu echipa de la CEC și CICDE am pus cărțile poștale în plicuri și le-am pregătit pentru a fi trimise destinatarilor. Sper să fie o surpriză frumoasă pentru ei! Consider că fiecărui(ei) tânăr(tinere) ar trebui să îi pese de ceea ce se întâmplă în țara în care trăiește. Să fie conștient(ă) că lucrurile bune și frumoase nu se întâmplă de la sine, ci fiecare, cum poate, trebuie să contribuie, iar prin vot cetățenii își construiesc societatea și țara în care își doresc să trăiască.”

Echipa CEC și CICDE în timp ce pun cărțile poștale în plicuri, pentru a fi trimise destinatarilor.
Corneliu Pasat, șef-adjunct, Direcția comunicare, relații publice și mass-media, CEC.

Corneliu Pasat, șeful-adjunct al Direcției comunicare, relații publice și mass-media, din cadrul CEC, a declarat: „Pentru instituția pe care o reprezint, contează foarte mult ca fiecare cetățean să fie cât mai bine informat. Astfel, ne-am gândit ca în acest mod deosebit să informăm, dar și să motivăm tinerii să ia parte activ la procesele electorale din țara noastră.”

Eva Bounegru, manageră de proiect, PNUD Moldova.

Eva Bounegru, manageră a proiectului PNUD „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, subliniază: „În cadrul proiectului o componentă importantă este educația civică, iar pe parcursul anului 2018 au fost organizate mai multe activități destinate tinerilor alegători. Mai mult de atât, în afară de cei peste 52 de mii de tineri alegători, care au primit cartea poștală, avem peste 100 de mii de beneficiari indirecți, fie că e vorba de membrii familiilor ai acestor tineri, de rude, colegi, prieteni sau vecini.”

Această campanie este parte a proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

UNDP in Moldova

Written by

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade