Secretul afacerilor de succes: Un business prosper este un business integru

UNDP in Moldova
Dec 9, 2020 · 6 min read

Integritatea trebuie să fie o prioritate pentru toți cei care vor să aibă succes în afaceri. O demonstrează cinci întreprinderi mici, premiate în anul curent în cadrul nominalizării „Pentru implementarea standardelor de integritate în afaceri” a concursului „Marca comercială a anului”. Nominalizarea a fost instituită de PNUD și CNA, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie.

Cele cinci companii sunt protagoniste ale campaniei „Un business prosper este un business integru”, lansată de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Centrul Naţional Anticorupţie. Pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2020, la mai multe posturi TV și pe rețelele de socializare sunt difuzate spoturi sociale de promovare a integrităţii în sectorul privat. Acțiunea își propune să promoveze bunele practici ale întreprinderilor mici în domeniul implementării standardelor de integritate.

„Unii antreprenori consumă prea mult timp și energie căutând cum să scape de taxe, în loc să crească o afacere sănătoasă și competitivă”

Nicolae Iasîbaș, directorul companiei Lokmera, una dintre deținătoarele premiului de integritate, spune că standardele anticorupție se numără printre principiile de bază în activitatea firmei.

„A fost o perioadă când niciun broker vamal nu voia să lucreze cu noi, din cauză că noi nu achitam taxe neformale. În companie, împreună cu standardul ISO este aplicat și respectat codul de conduită și regulamentul de conformitate, un set de reguli în care sunt descrise fenomenul de mită, corupție, modalitatea de prevenire și raportare a încălcărilor. Contractele semnate între Lokmera și parteneri conțin clauze care prevăd corectitudine și transparență în acțiuni. Este important să ai o afacere integră. După mine, antreprenorii noștri consumă prea mult timp și energie căutând cum să scape de taxe, în loc să îndrepte aceasta energie într-o direcție corectă și să crească o afacere sănătoasă și competitivă. La rândul său, statul trebuie să promoveze modul de afacere onest și să stimuleze antreprenorii”.

Standardele anticorupție se numără printre principiile de bază în activitatea companiei Lokmera.

„În Moldova este posibil să faci business onest”

Afacerea lui Sergiu Jaman — portalul Agrobiznes, s-a născut acum opt ani, în baza a două pasiuni ale sale — IT și agricultura. A început a dezvolta portalul de unul singur, fiind susținut de un prieten, iar acum are o echipă de șase oameni. În prezent, Agrobiznes este o sursă de informare pentru sute de mii de oameni, fiind citit în zeci de țări ale lumii.

„Cred că anume integritatea companiei ne-a ajutat să construim relații de succes pe termen lung cu partenerii noștri. Pe lângă normele generale, ne axăm pe principii ca loialitate, receptivitate și transparență. Asta ne permite să omitem mai multe probleme, inclusiv corupția. În Moldova este posibil să faci business onest, important e să ai răbdare și perseverență. Pentru a face business bazat pe integritate, oamenii din țara noastră au nevoie de susținere și curaj, de mai multă încredere în faptul că ceea ce fac este util și că doar acționând corect de la bun început vor rezista tuturor provocărilor”, spune tânărul.

„Noi nu oferim mită”

Și compania „Ronți”, o altă premiantă a concursului pentru integritate în afaceri, se poate mândri nu doar cu produsele pe care le-a adus pe piață, dar și cu faptul că își dezvoltă businessul în baza unor standarde de integritate. Angela Sobol, proprietara afacerii, ne spune că în companie prevederile legale stau în capul mesei.

Compania „Ronți” implementează cu succes standardele de integritate în afaceri.

„Noi nu oferim mită, iar dacă este necesar, în detrimentul activității noastre, așteptăm și trei luni un certificat. Toate instituțiile cu care colaborăm cunosc că nu oferim cadouri și avantaje. Am creat compania de la zero, din credite și granturi, muncim mult ca să avem rezultate, plătim salarii, credite, impozite și nu credem că este necesară contribuția noastră altor persoane din anumite funcții, care oricum la sfârșit de lună își iau salariul”, afirmă ea.

„E mai simplu să crești un specialist de la zero, decât să îl dezveți de practicile ilegale”

Integritatea înseamnă prosperitate și pentru compania RapidAsig, o altă premiantă a concursului lansat de PNUD și CNA.

RapidAsig are un set de principii care ajută compania să mențină standardele de integritate.

„Avem un set de principii — integritatea și onestitatea fiind cele mai importante, care din start este comunicat viitorilor angajați. Preferăm să angajăm tineri specialiști, fără experiență, chiar din facultate. Considerăm că este mai simplu să crești un specialist de la zero, decât să îl dezveți de anumite practici necorespunzătoare. Avem un sistem de management de control intern al calității, iar ce ține de relația cu autoritățile, respectăm întocmai prevederile legale și de aceea nu este nevoie să achităm amenzi și mită. Cu siguranță, este posibil să faci business onest în Moldova!”, susține Alina Roșca, directoare executivă la RapidAsig.

Tânăra este convinsă că dacă va reuși să învingă corupția, Moldova poate deveni o țară prosperă.

„Sperăm că în următorii zece ani Moldova va reuși să combată fenomenul corupției, oamenii nu vor mai pleca din țară și vor exista condiții mai prielnice mediului de afaceri”, spune ea.

„Avem un mecanism eficient de prevenire a corupției”

Biantti este brandul care a reușit să se impună pe piața nu doar prin produse eco, dar și prin standardele de integritate de care se conduce. Compania produce migdale, nuci şi cătină albă, dar şi uleiuri presate la rece, fructe uscate şi alte produse eco, inclusiv pentru export.

Igor Golban, fondatorul Biantti, spune că de-a lungul anilor a avut mai multe provocări dictate de realitățile din țară, dar că nu a renunțat niciodată la principiul de bază — o afacere onestă, în care nu este loc de corupție și ilegalități.

„În companie au fost implementate mai multe acțiuni pentru prevenirea corupției pe interior. Personalul nu trebuie să folosească atribuţiile deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Angajații implicați în procese decizionale trebuie să completeze o declaraţie de interese sau pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese”, spune Igor Golban.

Compania Biantti s-a impus pe piață nu doar datorită produselor eco, dar și standardelor de integritate de care se conduce.

Câștigătorii premiului de integritate în afaceri au făcut dovada implementării pe parcursul anului 2019 a unor mecanisme de promovare a standardelor de integritate şi anticorupţie în business. Aceștia au prezentat juriului propriile coduri de etică sau conduită în afaceri, procedurile de raportare a neregulilor la locul de muncă şi de soluţionare a conflictelor de interese, mecanismele de protecţie a avertizorilor de integritate, precum şi cele de control intern și de declarare şi evaluare a cadourilor.

Proiectul „Lupta împotriva corupției prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, care a susținut premiul de integritate în afaceri, este implementat de PNUD Moldova, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și are drept obiectiv crearea unui sistem durabil de integritate și anticorupție în cadrul entităților din sectorul public și privat, precum și în cadrul sectorului asociativ. Proiectul se desfășoară în perioada 2019–2021.

Text de Natalia Porubin

Foto de Ion Buga

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store