UNDP Moldova
Published in

UNDP Moldova

Securitatea merge mână în mână cu digitalizarea

Află cum sunt ajutate întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMMM-uri) din întreaga lume să-și fortifice securitatea serviciilor oferite, datorită unei soluții inovatoare dezvoltate în Moldova

Aliona Levca, Directoare generală, MGrinder.
În 2022, cu sprijinul PNUD și Elveția, MGrinder a dezvoltat Pinky CyberSafe, o soluție unică pentru companiile mici care doresc să-și securizeze produsele și procesele interne.
Aliona Levca prezintă soluția digitală PinkyCyber Safe© la Websummit 2022 în Lisabona, Portugalia.
Aliona Levca la Conferința Product Management 2022 din Chișinău, Moldova.

Securitatea cibernetică trebuie să fie în fruntea transformării digitale

Dr. J. R. Reagan, expert internațional în securitate cibernetică, PNUD Moldova.

--

--

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP in Moldova

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.