UNDP Moldova
Published in

UNDP Moldova

UE și PNUD invită elevii să participe la un concurs de desene dedicat eficienței energetice și energiei regenerabile

Uniunea Europeană și PNUD Moldova invită elevii din toată țara să participe la un concurs de desene pentru a reflecta și transpune într-un mod artistic una dintre actuale și urgente sarcini ale omenirii: eficiența energetică și energia regenerabilă, în contextul crizei energetice globale. Concursul este organizat cu ocazia Săptămânii europene a energiei durabile, care se desfășoară în perioada 26–30 septembrie.

Concursul este deschis tinerilor cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, care cred în faptul că modul în care arată Planeta și felul în care sunt gestionate resursele depind de toți oamenii în egală măsură și doresc să-și exprime viziunea despre acestea.

Tinerii/elevii sunt invitați să ilustreze propria lor viziune asupra eficienței energetice/energiei durabile, contribuind la sensibilizarea populației privind metodele de eficientizare a energiei, reducere a emisiilor CO2, precum și sprijinirea modurilor de producere a energiei regenerabile.

Lucrarea pentru concurs trebuie să fie de mărimea A4. Orice tehnică compozițională este acceptată: ulei, acuarelă, creion, peniță, colaj etc.

Termeni și condiții

Toate școlile și organizațiile din Republica Moldova care desfășoară/participă la activități extra-curriculare sunt invitate să încurajeze elevii să trimită lucrări la acest concurs de desene.

Eligibilitate

Vor fi luate în considerare doar lucrările individuale, care provin de la participanții care îndeplinesc condițiile de vârstă menționate.

Termen-limită

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 27 septembrie 2022.

Unde se trimit lucrările

Participanții sunt rugați să expedieze lucrările scanate până pe 27 septembrie 2022, la adresa de e-mail: veronica.herta@undp.org. Vă rugăm să păstrați desenele originale pentru a putea fi colectate ulterior.

Evaluare

În urma evaluării vor fi selectați 12 finaliști.

Juriul va evalua lucrările conform următoarelor criterii:

Va fi analizată relevanța desenelor pentru tema propusă; în plus, mesajul principal va trebui să fie pus în evidență și exprimat prin elemente compoziționale vizuale bine armonizate. Lucrările vor fi evaluate în funcție de cât de inedite sunt în transmiterea mesajelor, dar și în funcție de echilibrul stabilit între elemente (concept, stil, așezare în pagină, design grafic).

Premii

Toți copiii vor primi diplome de participare, iar cele mai reușite lucrări desemnate de juriu vor fi premiate.

Desenele selectate vor fi postate în format electronic pe paginile web și/sau rețelele de socializare ale UE, PNUD Moldova, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Cele 12 desene ale finaliștilor vor fi utilizate în un calendar promoțional pentru anul 2023.

Drepturile de reproducere

Toate lucrările și materialele trimise pentru acest concurs devin proprietatea proiectului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”. Din momentul trimiterii lor, organizatorul concursului are dreptul de a reproduce și expune aceste materiale în scopuri necomerciale.

Persoana de contact

Veronica Herța

veronica.herta@undp.org

--

--

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP in Moldova

UNDP in Moldova

215 Followers

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.