Förändras livet när man ger ut en bok?

Bild från Pixabay med CC-licens.

Nej, inte på det sättet som man tror. Som förläggare är jag mån om att ge de röster jag representerar en rimlig målbild och i korthet är det denna: inget kommer att förändras.

Du kommer inte bli rik, förmodligen inte berömd, de flesta kommer att ha missat boken och bara ett fåtal kommer köpa den. (De flesta svenska böcker kommer ut i en förstaupplaga på bara 1500 exemplar. Säljer du över 3000 ska du vara jättenöjd. 10 000 är en bästsäljare.)

Inte ens dina vänner kommer att läsa den, knappt ens de som du ger boken. Det var nog det som förvånat mig mest (och sårat mig en aning) när mina böcker kommit ut. Det är inte de att de inte bryr sig, men de saknar den nyfikenhet över att en vän knåpat ihop ett litterärt verk som man hade hoppats på. Dessutom har de redan en trave böcker vid sängen som de försöker läsa och din bok hamnar underst.

Räkna inte med att någon av dina vänner kommer läsa boken — de läser böcker de är ännu mer intresserade av.

Alla läsande människor har boktravar med böcker de bestämt sig för att läsa innan de ska läsa din bok, och detta enkla faktum gör att det tar lite tid innan reaktionerna på din bok kommer att nå dig. (Min erfarenhet är att det tar minst tre månader, snarare sex månader, ofta mer.) Detta bidrar till känslan av antiklimax veckorna efter att boken kommit ut.

Räkna inte med att livet förändras. Likväl kommer livet att få en ny dimension, vid sidan om vardagen. Den publicerade boken ger dig ett nytt rum att vistas i, ett rum som bara finns för din nyfikenhets och din fantasis skull och det är fantastiskt.

Skriver du skönlitterärt och upptäcker två bröder på bussen som är sura på varandra, får du plötsligt lov att fantisera vidare om varför de är sura eftersom det plötsligt kan vara ett nytt frö till något. Skriver du sakprosa och upptäcker något i en busstillverkares arkiv har du tillåtelse att fortsättaa gräva eller att jämföra det med andra saker och fråga dig om det säger något om oss som människor eller om Sverige som samhälle. Som utgiven författare har din fantasis frön visat sig vara livskraftiga en gång och kan bli det igen. Innan första boken kunde de avfärdas som just fantasier som aldrig blev något.

Och det är just det där, att gå från att vara någon som vill skriva en bok till någon som faktiskt gjort det, som är den stora förändringen. Den legitimitet som det ger att ha skrivit en bok och fått den utgiven är värt allt slit eftersom legitimiteten ger dig rätten att göra det igen.

Det är många blivande författare som förväntar sig att världen ska förändras och att de kommer bli inbjudna till bibliotek och att sitta i allehanda paneler och som blir förvånade när inget händer. Recensionsdagen kommer och går, utan att någon uppmärksammar den. Ingen verkar bry sig. De förväntade intäkterna uteblir.

Men det är inte världen det är fel på, utan förväntningarna. Förvänta dig inget och låt dig bli glatt överraskad istället. På ytan ändras kanske inget, men på insidan händer något viktigt. Även om du inte kan leva på ditt skrivande (det kan nästan ingen utom de som skriver de deckare som säljer i över 100 000 ex per år) så kommer din bok att göra dig lite mer levande.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.