Jörgen Löwenfeldt: Ensamma Tillsammans

Det här är en roman som vi tror har god potential att bli en klassiker. Den röst som slog igenom på Instragram med mikronoveller får i boken blomma ut och ta plats i fullängdsformat. I höst kommer boken ut i bokhandeln.

Förattarporträtt av Johannes Helje

Boken “Ensamma tillsammans” är skriven av Jörgen Löwenfeldt som arbetar som journalist inriktad på psykologi, vetenskap och digitala medier. På instagramkontot Bagatellerna publicerar han surrealistiska mikronoveller som nått en stor och engagerad publik.

Läsaren av romanen kommer att känna igen Löwenfeldts lätta, precisa och finstämda språk från Bagatellerna. I boken använder han det för att beskriva något väsentligt om vår tid, och samtidigt något tidlöst om mänsklig längtan efter gemenskap.


Ensamma tillsammans är en tidlös berättelse om ett par i gränslandet mellan nyfunnen vänskap och nyvunnen kärlek. Är det möjligt att bli förälskad i en person man nästan inte vet någonting om? Den frågan är central i denna kärlekshistoria med många oväntade vändningar om två personer som försöker lita på sina egna känslor, trots osäkerheten om huruvida de kan lita på varandra eller ej.

Norrköpings Tidningar: “En begåvad debut om bekräftelse och mening. Löwenfeldts förmåga att skickligt spegla samtidens uppkopplade liv och tidsanda höjer debuten till något över det vanliga — och ger den ett skimmer av generationsroman.”

Här hittar du boken

Boken fanns tillgänglig under en begränsad tid under vintern 2017 och kunde beställas för alla som följde Bagatellerna, men fanns aldrig i den traditionella bokhandeln. Hösten 2017 släpps boken på riktigt i bokhandeln.


Författare: Jörgen Löwenfeldt
Förläggare: Per Grankvist
Redaktör: Erik Grundström
Korrektur: Linus Kollberg
Omslag: Miroslav Šokčić
Sättning: Anne-May Edvall

För pressinformation, kontakta agent Per Grankvist: hej@unitedstories.se

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.