Vad är United Stories?

Bild från Pixabay med CC-liens.

Det långa svaret är att det är ett försök att besvara en fråga: Om man startade ett förslag från början idag helt utan hänsyn till hur traditionella förlag arbetar, hur skulle det då se ut? Vad skulle förlaget ägna sig åt?

Den kunskap som förlagen tidigare besatt i form av redaktör, korrekturläsning och formgivning är idag tjänster som de ofta köper in från frilansare på stan. Det innebär att en författare som vill ge ut sin egen bok kan köpa tjänster av samma kvalitet som tidigare var förbehållen de författare som kom ut på stora förlag.

Kunskapen och erfarenheten av hur man bäst producerar en bok, rent fysiskt, går också att få tag på. Tjänster som Publit eller Type and Tell har gjort det möjligt att skapa böcker av riktigt hög kvalitet helt utan förkunskaper. Risken är också lägre — böckerna trycks först när någon beställer ett exemplar. Man behöver faktiskt inte ens kontakta nätbokhandlarna för att be dem sälja boken — även detta görs helt automatiskt. Vill man att boken ska finnas i fysiska bokhandlare är det lite besvärligare, men det finns säljbolag som kan åta sig sådana uppdrag också för de författare som är villiga att lägga pengar på det.

När alla dessa tjänster som vi tidigare förknippade med sådant som bokförlag ägnade sig åt finns tillgängliga på annat håll — vad återstår då av förlagens verksamhet som är unikt för dem? Svaret är förläggandet och förläggaren.

Det arbetet bestod för hundra år sedan i att sålla bland den hög av manus som nådde förlaget varje dag i hopp om att hitta en skinande nål i ett lass med hö, en intressant litterär röst bland hundratals röster som liknade andra eller varandra. När kontrakt skrivits var det därefter förläggaren som såg till att hålla författaren i handen och på olika sätt se till att hjälpa den personen att få rätt förutsättningar för att utvecklats.

Det enda unika med moderna förlag, jämfört med att ge ut böcker i eget namn, är förläggandet och förläggaren.

Den första boken förlaget gav ut var sällan någon ekonomisk framgång men förläggaren hade ett längre perspektiv. Förläggarna försökte hitta författare som ”hade flera böcker i sig”, som man sa. Det krävde tid och tålamod att utveckla en talang och samtidigt att bygga upp kännedomen om en författare hos allmänheten.

Det förändrade medielandskapet har både förändrat och försvagat bokens ställning, och särskilt de senaste tjugo åren. Boken har förlorat sin position som det enda sättet att bli publicerad, och intressanta skönlitterära och dagsaktuella texter hittas på nya, ofta digitala, ställen. Detta har inneburit mindre intäkter för förlagen och är en av anledningarna till att man anlitar frilansare istället för att göra allt inne på förlagen.

Men det har också inneburit att man är försiktigare vilka författare man satsar på, och hur man satsar på dem. Istället för att utveckla en litterär röst över tid, satsar man hellre på säkra kort och tecknar kontrakt med människor som redan är kända för allmänheten i hopp om att sälja så mycket som möjligt på den första titeln. Förläggaren har i många fall bara blivit en slags försäljare, utan tid eller möjlighet att ägna sig åt sina författare utom när de är aktuella med en ny bok.

Ska man beskriva den gamla tidens förlag med moderna termer framstår de som inkubatorer för intressanta litterära röster, och förläggarna kan då liknas vid både talangjägare och agenter med ansvar för att få de talanger som knutits till inkubatorn att växa.

Mitt beslut att forma United Stories utgår från den längtan som många författare har efter en modern förläggare, ett behov av någon som är intresserad av deras utveckling även mellan varje ny bok. Beslutet att forma United Stories utgår från insikten om att några av dagens mest intressanta litterära röster inte skickar in ett manus på en roman till ett förlag utan redan verkar som skribent på olika sätt och förmodligen redan berättar historier som trollbinder en publik på sätt som vi inte nödvändigtvis förknippar med litteratur. Beslutet att forma United Stories utgår från en önskan om att få använda den erfarenhet jag själv utvecklat som författare för att berätta historier på flera olika sätt och i flera kanaler, för att hjälpa andra författare att utvecklas.

Så vad är United Stories?

Det korta svaret är att det är en inkubator för intressanta litterära röster. Vi hjälper författare att fortsätta utvecklas i konsten att bygga tillräckligt starka band till sina läsare för att en dag kunna leva på sitt skrivande. Som ett klassiskt förlag, helt i modern tappning.

Det viktiga för oss är därmed inte om vi ger ut böcker i eget namn eller är agent för författaren och licenciserar berättelserna till andra förlag, utan att så många som möjligt får upptäcka de röster vi representerar. Därför använder vi fristående redaktörer, formgivare, korrekturläsare, marknadsförare och säljare för att ge boken de bästa förutsättningarna. (Vi tar inte emot manus eller förslag utan letar upp de röster som vi tycker har något extra.)

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.