Fremtidens generalforsamling

Anne Skare Nielsen
Universal Futurist
Published in
10 min readDec 7, 2016

Frygten for at blive poppet afholder bestyrelserne fra at eksperimentere med de nye muligheder — men der findes en god balance.

Af Kristoffer Høst-Madsen, Gengivet med tilladelse fra VP Securities.

Mange af os har allerede så småt taget hul på forberedelserne til forårets generalforsamling. Det er en vigtig begivenhed, hvor intet må gå galt. Men hvordan ser generalforsamlingen ud i 2025. Vi har kigget i krystalkuglen og bedt tre eksperter om at give et bud på fremtiden.

I disse år snakkes der meget om elektronisk invitation og adgangskontrol til generalforsamlinger. Det er de praktiske ting, der eventuelt skal digitaliseres, for der er ikke umiddelbart planer om at ændre indholdet og selve afviklingen af generalforsamlingen.

Men vi har bedt tre eksperter om at give et bud på, hvordan generalforsamlingen ser ud i 2025. De tre eksperter har hver deres udgangspunkt, og tilsammen giver de grobund for nogle spændende diskussioner i de enkelte selskaber.

De tre eksperter er Kim Normann Andersen, der er professor på CBS, Anne Skare Nielsen, der er fremtidsforsker, og Flemming Merring, der er Head of Issuer Services her hos VP INVESTOR SERVICES (VP) og derfor har fingeren på pulsen i forhold til, hvilke teknologier der konkret arbejdes på til fremtidens generalforsamlinger.

Her er eksperternes bud på fremtiden

Kim Normann Andersen

Kim Normann Andersen er professor på CBS og ekspert i implementering og effekter af IT, og derfor den helt rigtige at spørge, om tiden er moden til, at generalforsamlinger bliver mere digitale?

”Digitaliseringen af generalforsamlinger sker i et meget lille omfang, og det skyldes formodentlig, at der også er et socialt aspekt i en generalforsamling. Men teknologien er moden til det,” siger Kim Normann Andersen, og fortsætter:

”Faktisk kan det være svært at sige, hvad man egentlig mødes om til en generalforsamling. Afstemningerne er jo ofte udramatiske eller clearet på forhånd.”

Kim Normann Andersen er dog ikke meget for at spå om fremtiden, der som bekendt er det sværeste at spå om. Men de modne teknologier er der masser af. Mange virksomheder har i dag implementeret eksempelvis Skype, som er Microsofts chatsystem til virksomheder, men som også kan bruges til onlinemøder — virtuelle mødefora. Og der findes allerede en lang række konkurrenter til Skype, der i lighed med Skype understøtter live stream af lyd og billede.

”Jeg tror, at vi vil se mere af disse virtuelle teknologier blive brugt til generalforsamlinger, men de skal være lidt mere raffinerede. Vi er dog ikke ude i sådan noget som hologrammer eller virtual reality. Og så skal de være endnu mere brugervenlige, for det må ikke være sådan, at vi skal bruge en IT-supporter til hverken at afholde eller deltage i en generalforsamling,” siger Kim Normann Andersen.

Desuden har de teknologiske løsninger den fordel, at de har en indbygget log-funktion. Det betyder, at der ikke længere skal udfærdiges et referat, for alt er gemt i log’en. I praksis vil det sige, at referatet er færdigt samtidig med generalforsamlingen, for alle interesserede investorer kan blot hente filen og afspille generalforsamlingen on-demand.

”Men den meget konservative form, som generalforsamlinger har i dag, er under opbrud,” fastslår Kim Normann Andersen.

Forklaringen skal både søges i teknologien og i måden vi kommunikere på. Traditionelt har virksomhedskommunikationen været en en-til-mange kommunikation, hvor virksomheden udsendte meddelelser via fondsbørsen eller annoncerede tiltag på generalforsamlingen.

Men i dag er vi forvente med, at vi ved hjælp af teknologien kan nå alle og få svar på kort tid. Vi kan chatte med kundeservice på virksomhedens hjemmeside, vi kan følge virksomheden på de sociale medier og vi kan sende en e-mail til direktøren. Det er derfor blevet til en mange-til-en kommunikation.

”Som organisation skal man derfor forholde sig til, hvordan man vil håndtere denne bottom-up kommunikation, der er markant anderledes end den traditionelle top-down kommunikation,” siger Kim Normann Andersen.

De fleste forbinder sikkert onlinekommunikationen med virksomhedens kommercielle interesser. Men småsparerne vil også benytte teknologien til at stille spørgsmål til strategi og forretningsudvikling. Og både de professionelle investorer og analytikerne, der følger virksomheden, holder også øje med de sociale medier.

Derfor vil der være en flittig kommunikation om virksomheden, og den virtuelle dialog er virksomheden nødt til at gå ind i. Den digitale kommunikation medfører ganske enkelt, at mange flere vil komme til orde, og det vil være en løbende dialog hen over året.

”Man kan derfor sagtens sætte spørgsmålstegn ved, om vi skal have sådan et one-off møde, som den årlige generalforsamling er, for vi vil have en løbende dialog med investorerne hen over året,” siger Kim Normann Andersen, CBS.

Anne Skare Nielsen

”Det er jo et paradoks med de her generalforsamlinger, hvor måske 99 ud af 100 er usandsynligt kedelige, og kører efter en fast skabelon. Samtidig får vi flere og flere møderedskaber, interaktive løsninger, app’er og jeg skal gi’ dig skal jeg, så det er jo ikke fordi, man ikke allerede kunne gribe fremtiden, og lave den her slags møder meget mere spændende end de er i dag.”

Det første spørgsmål er derfor, ifølge Anne Skare Nielsen, om der overhovedet er en villighed til at gøre tingene anderledes eller om folk faktisk foretrækker et endnu mere konservativt set-up, fordi alt andet bliver så flygtigt og overfladisk.

”Jeg tror, at generalforsamlingens kreativitet bliver bremset af bestyrelsesmedlemmer og direktører, som ikke har lyst til at eksperimentere. Man er nok også bange for, at generalforsamlingen kommer til at virke for poppet, hvis man gør brug af smarte redskaber og nye teknikker. De ansvarlige vil derfor have et stort behov for, at hvis man bruger en ny teknik, så skal den understøtte det, der foregår på mødet, så det ikke bare er en smart gimmick,” siger Anne Skare Nielsen.

En af de helt store trends, som Universal Futurist har identificeret, kalder de ”fra mere til bedre.” Folk vil ikke have mere — de vil have bedre. I denne sammenhæng betyder det, at de ikke vil have flere generalforsamlinger, de vil have bedre generalforsamlinger, bedre indhold og bedre dialog. Trenden giver sig også udslag i, at det bliver sværere at være en stor børsnoteret virksomhed, hvis man kun er her for pengenes skyld.

”Hvis det kun er profitten, der trækker, så får man svært ved at eksistere i fremtiden, for man også nødt til at have en positiv påvirkning på sine omgivelser. Der er nødt til at være en grund til, at man eksisterer, og det kommer til at fylde mere og mere. Det vil sige, at etiske debatter og dilemmaer, kommer til at optage mere tid på generalforsamlingen end drift og regnskab,” siger Anne Skare Nielsen.

I en ikke alt for fjern fremtid skal der altså fortsat være styr på sagerne og overskud til aktionærerne. Men det er ikke tilstrækkeligt til, at folk føler, at det er værdifuldt at investere i en virksomhed. Der er også nødt til at være plads til det, der er spændende at snakke om, de etiske overvejelser og moralske dilemmaer, og man vil forlange en langt højere grad af ærlighed, når tingene lægges frem.

”Hvis man ikke er villig til at åbne op, også på generalforsamlinger, omkring nogle af de dilemmaer, man står i, så får man det bare rigtig svært i fremtiden. Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre, men jeg kan ikke se nogen grund til at køre sin virksomhed med håndbremsen trukket, når der nu er en mulighed for, at man kan lave noget, der er rigtig spændende, sjovt, interessant og samfundsforbedrende sammen med andre mennesker,” siger Anne Skare Nielsen.

En direktør skal derfor være mere villig til at træffe de beslutninger, der er gode for samfundet, fremfor blot at træffe beslutninger for profit. Rationelt er beslutningen rigtig, men hvis folk føler, at der mangler noget medmenneskeligt, så mister direktøren kredibilitet, og så er det op af bakke på generalforsamlingen.

”Det er jo en kæmpe gamechanger for ledelser i hele verden. Og man siger jo, at kredibilitet, omdømme, er den nye valuta. Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for børsnoterede virksomheder i fremtiden, for de kan sgu ikke bare være i det for pengenes skyld, for så er det, at man træffer forkerte beslutninger om, hvor der skal betales skat henne eller man investerer i krig og kemikalier,” siger Anne Skare Nielsen.

Ifølge fremtidsforskeren kan vi derfor se frem til nogle vældig interessante generalforsamlinger, og tilbage er blot spørgsmålet om teknologiens rolle til den tid?

”Generalforsamlingerne bliver helt klart mere digitaliserede, men jo mere teknologisk verden bliver, jo mere får vi behov for kontakt. Så jeg tror på en kombination. Dem der gerne vil være til stede, dem der gerne vil debattere de kan møde fysisk op, men dem som er mindre interesserede og bare skal sætte kryds, kan følge et live stream,” siger Anne Skare Nielsen, Universal Futurist.

Flemming Merring

Flemming Merring er Head of Issuer Services hos VP. Flemming har i otte år hjulpet danske virksomheder med at servicere investorerne, og han har derfor et førstehåndsindtryk af, hvad der efterspørges til en velgennemført generalforsamling.

”Jeg havde egentlig en forventning om, at der allerede nu ville være en større efterspørgsel på teknologiske løsninger, der understøtter den gode generalforsamling, men lige nu ser det ikke ud til, at det bliver i foråret 2017, at det store digitale gennembrud kommer til de danske generalforsamlinger,” siger Flemming Merring.

VP har naturligvis en meget jordnær indstilling til, hvilke nye teknologier der skal arbejdes på. Som omkostningsbevidst virksomhed bliver der ikke postet ressourcer i udvikling af teknologi, bare fordi det er sjovt. I modsat retning trækker det, at VP har en forpligtelse overfor kunderne om, at nye muligheder og teknologier udforskes.

”Hvis jeg skal kigge i krystalkuglen, så ser jeg en helt klar trend, der peger mod en eller anden form for interaktiv live streaming af generalforsamlingen. At der er investorer i hele verden, er ikke noget nyt, men tendensen er, at mange professionelle investorer vil udøve aktivt ejerskab, uanset hvor i verden de har investeret,” siger Flemming Merring.

Ifølge Flemming Merring er der tre forhold, der peger i retning af, at selskaberne skal tilbyde interaktiv live stream fra generalforsamlingen, for at opfylde investorernes ønske om at kunne udøve aktivt ejerskab. Social ansvarlighed, tid og klimaregnskabet. Blot at følge med i generalforsamlinger via internettet er ikke nyt. I fremtiden skal streamingløsningen indeholde to-vejs-kommunikation, således at investoren kan tale til forsamlingen og deltage i afstemningerne.

”De store fonde og professionelle investorer har altid spredt risikoen og investeringerne ud over det meste af verden. Det nye er, at kunderne i eksempelvis en amerikansk fond kræver gennemsigtighed, og kunderne vil have klar besked fra fonden om, hvorfor de har investeret i et dansk selskab, ligesom der er et udtalt ønske om, at fonden er aktiv i forhold til, om den danske investering opfører sig ordentligt, og derfor er de nødt til at følge med i eksempelvis en generalforsamling,” siger Flemming Merring, og fortsætter:

”Men det er tidskrævende for den amerikanske fonds porteføljemanager at flyve rundt i verden og deltage i generalforsamlinger, og ligesom de fleste andre virksomheder, har de et ønske om at kunne fremlægge et positivt klimaregnskab, og her tæller oversøiske flyrejser på negativsiden, hvilket gør, at de efterspørger digitale løsninger, så de kan følge med hjemmefra.”

Den fremtidige brug af interaktiv live stream på generalforsamlinger peger derfor, ifølge Flemming Merring, på, at generalforsamlinger på sigt bliver mindre i form af færre fremmødte, mindre lokaler og reduceret forplejning. Der er stadig lovgivning og interne regler, der påbyder selskaberne at afholde en generalforsamling, men hvorfor møde op når det hele kan klares via en PC.

”Det er jo ikke kun de udenlandske investorer, der vil vælge at følge en generalforsamling via internettet. Selskaberne er nødt til at tilbyde muligheden til alle investorer, og det vil medføre et fald i den fysiske deltagelse,” siger Flemming Merring.

Fremtidens mulighed for at deltage i en generalforsamling åbner for en helt ny udfordring for selskaberne. I dag er der investorer, der enten ikke har tid eller mulighed for at komme til en generalforsamling. Men med digital adgang til generalforsamlingen, er det sandsynligt, at flere vil følge med i begivenheden.

”Hvis langt flere investorer følger med i generalforsamlingen, så kan det blive et problem at holde tidsplanen for generalforsamlingen, hvis mange flere ønsker at tage ordet på mødet. Det er en udfordring, som selskaberne allerede nu bør begynde at overveje løsninger på,” siger Flemming Merring.

Når VP’s Head of Issuer Services skal sammenfatte sin vision for fremtidens generalforsamling, så dukker ordet diversitet op. Med både fysisk og digital adgang til generalforsamlingen, og en fortsat stigende interesse for, at selskaberne opfører sig socialt ansvarligt, vil deltagerne til generalforsamlinger ikke længere være en homogen størrelse.

”One-size-fits-all står for fald, og derfor skal selskaberne både i forhold til adgang og indhold tænke nyt, hvis generalforsamlingerne i fremtiden også skal arrangeres med investorernes interesser for øje, for der vil alt andet lige, blive mange flere forskellige interesser at tilgodese” siger Flemming Merring, VP INVESTOR SERVICES.

VP er allerede i gang med at udvikle en elektronisk løsning, som giver investorerne mulighed for at vælge frit, om de vil møde op fysisk eller følge generalforsamlingen via en PC eller smartphone. Løsningen testes på en udvalgt generalforsamling allerede i foråret 2017.

--

--

Anne Skare Nielsen
Universal Futurist

World-leading futurist, keynote speaker, author, and entrepreneur. Spicing up your feed with trends, ideas, and game-changers. https://www.universalfuturist.com