University4Society
Published in

University4Society

Neden Toplum için Üniversite “University4Society” Dedik?

Toplum kavramı neyi ifade ediyor?

Toplum kavramı insanlığın varoluşundan beri hayatımızda. Önce küçük gruplarla başlayan toplum olabilme kaygısı gün geçtikçe büyük gruplara, kabilelere, şehirlere, ülkelere dönüştü. Toplum olabilmenin de en büyük amacı, bir kişinin yapabileceğini bir grubun daha kolay yapması oldu. İlk günlerde yemek bulmak, güvenlik ve barınmayı kolaylaştırmak için oluşan toplumlar son zamanlarda yeni gelir modelleri yaratmak, yeni teknolojiler bulmak ve sürekli gelişmek kaygısıyla yaşıyor. Yani geçmişte talep ettiğimiz şeyler günden güne büyük oranda değişiyor. Özellikle birkaç yıl önce düzgün bir yola ihtiyacı olan bir köy halkı şimdi telefon sinyalinin çekmesine ihtiyaç duyuyor.

Üniversiteler de nereden çıktı?

Şimdi de üniversitelerden bahsedelim. “Bir üniversite neden var? Neden üniversiteler bize belirli bilgileri öğretme amacıyla kurulmuşlar?” bu sorular son zamanlarda çok gündeme gelmeye başladı. Özellikle yeni nesil tarafından. Temelde sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için, yeni bilgileri teorik açılardan öğrenmek için, belirli bir alanda yetkin bireyler geliştirmek için gibi cevaplar alsak da üniversitenin bizim için tek bir anlamı vardı o da toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bireyleri yetiştirme merkezi. Bazılarımız doktor olup toplumun ihtiyaçlarını sağlık alanında karşılarken bazılarımız insanların haklarını daha iyi savunabilmek için avukat oluyoruz. Bazılarımız insanlar için üretilen ürünlerin daha verimli yöntemlerle üretilebilmesi için endüstri mühendisliği okurken, bazılarımız toplumdaki bireylerin psikolojisiyle ilgilenmek için psikoloji bölümü okuyoruz.

Hikayemiz başlıyor…

İşte bizim hikayemizde tam bu açıkladığım toplum ve üniversite kavramlarıyla başlıyor. Sorumuz ise şu: acaba üniversite öğrencileri, toplumun sorunlarını çözecek teknolojik ürünleri nasıl geliştireceğini uygulamalı olarak öğrenebilir mi? Cevap ise: University4Society oldu.

Peki neden böyle bir soruyu sorduk?

2014 yılında kendi iş fikrimizi bir girişime dönüşmek için eğitimden eğitime koşuyorduk. Ama ne üniversitelerde öğrendiklerimiz, ne devlet kurumlarının girişimcilik eğitimleri ne de teknokentlerin programları bizi başlatmaya yetmemişti. Çünkü çoğu eğitim teorik bilgileri öğretip not alınca güzel eğitimler olsa da bu notları gerçek hayata uygulamaya nereden başlayalım sorusu hep aklımızda kalıyordu. Teknokentlerde ise, seçen kişiler fikri beğenmediğinde ya da ekibin olmadığında seni bir programa dahil etmiyordu. Peki geleceğin teknolojilerini üretme konusunda biz nerede deneme yanılma yapacaktık? Biz de her öğrencinin teknolojiyi, inovasyonu ve girişimciliği deneyimlemesi için ilk durak olacak programımızı tasarladık.

İşte “Toplum için Üniversite” kavramı böyle ortaya çıktı. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bu sistemin ilgi ile karşılanacağını görüşmelerimiz sonucunda tespit ettikten sonra ismin İngilizce olmasına karar verdik. Bugün University4Society 90 üniversitede çalışmalarını sürdürüyor ve öğrencilerin kendilerini gelişmelerine imkan tanıyor. Üniversite öğrencilerine yeni fikir üretme, hipotezleri global araştırmalarla test etme, liderlik, empati, takım çalışması ve stratejik düşünme alanlarında atölye çalışmaları düzenliyor. Bu yetkinliklerin sadece girişimcilikte değil, kurumsal kariyerlerinde de gençlerin cebinde taşıması gerektiğini ve çok faydasını göreceklerini de her zamanki gibi tekrar vurguluyoruz.

Yani “Üniversite, geleceğimizi tasarlayacak insanların alt yapısı; Society ise, insana odaklı üretim yapan veya hizmet sunan tüm organizasyonlar” anlamına geliyor bizde.

--

--

Türkiye’nin En Kapsamlı Girişimcilik Programı 🌍 Üniversite Etkinlikleri ile Fikrini Hayata Geçir 🚀 En Geniş Girişimcilik Network’ünün Parçası Ol💪🏼 https://university4society.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mertcan Gül

Mertcan Gül

11 Followers

Founder of University4Society, empowering students in more than 80 universities to boost their startups.