ÜNOG
Published in

ÜNOG

ÜNOG Global Game Jam 21'in “En”leri

Avrupa’nın en büyük GGJ21 merkezinin hikayesi.

ÜNOG’a Katıl Bültenimize Abone OlGeçmiş Yayınlarımızı Oku

Global Game Jam 21

ÜNOG olarak 27–31 Ocak tarihleri arasında Global Game Jam 21'e Discord kanalımızda ev sahipliği yaptık.

Game Jam sonrasında da sizlere sorduk, bu 73 oyun içerisinden:

  • En çok Kahkaha Attıran,
  • En çok “Kickstarterda Olsa Para Basarım” dedirten,
  • En çok Saatlerce Oynatan,
  • En çok Varoluşsal Krize Sokan,
  • En çok “Bunu nasıl başarmışlar?” Diye Sorgulatan,

oyunlar hangileri diye? Toplam 307 oy ile cevapladınız verdiniz. Bakalım hangileriymiş:

ÜNOG’un en çok Kahkaha Attıran’ı

Sizi en çok güldürecek oyunlardan Fetch Away’ı izlemek için buraya, Mom Pls Find’ı izlemek için buraya tıklayın.

ÜNOG’un en çok “Kickstarterda Olsa Para Basarım” Dedirteni

Kickstarter’a çıktığında milyon dolar toplayacak oop doo: Afterlove’ı izlemek için buraya tıklayın.

ÜNOG’un Saatlerce Oynatan’ı

Tekrar tekrar oynayacağınız Lost Dimension’u izlemek için buraya tıklayın.

ÜNOG’un Varoluşsal Krize Sokan’ı

Sabah 02:00'de yatağınızda dönerken aklınıza gelecek Open Your Eyes’ı izlemek için buraya tıklayın.

ÜNOG’un “Bunu nasıl başarmışlar?” Diye Sorgulatan

What’s Your Color?’ı izleyip nasıl yaptıklarını tahminedebilmek için buraya tıklayın.

“En”leri yapan geliştiricileri tebrik ediyoruz, ve tüm game jam’e katlan bütün geliştiricileri oyunların üzerine biraz cila çekip yayınlanmasına destek olacağımız GGJ21++ programına davet ediyoruz!

Tabi ki burada gördüğümüz oyunlardan başka bir çok keyifli, eğlenceli ve şaşırtıcı oyun çıktı topluluğumuzdan. Bunlardan bir çoğunu görmek için kapanış sunumlarını izleyebilirsiniz.

En önemli olarak, bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan gönüllülerimize tekrardan teşekkür ediyoruz.

ÜNOG’a Katıl Bültenimize Abone OlGeçmiş Yayınlarımızı Oku

--

--

--

Profesyonel, bağımsız ve hatta öğrenci oyun geliştiricilerinin bir araya geldiği ÜNOG Oyun Geliştirici Topluluğu, bilgi ve tecrübe paylaşımına özendiriyoruz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ÜNOG

ÜNOG

Türkiye’nin en güzel oyun geliştirme topluluğu. https://unog.dev

More from Medium

MMD Animation FULL GUIDE & TUTORIAL…

Quick Select algorithm to find the kth element

CS371p Spring 2022: Fazal Ali

How To Solve Can’t Terminate EC2 Instance?