Het positieve nieuws van september

Het dagelijkse nieuws is niet altijd even positief. Maar er gaat ook veel wél goed. upday zet een aantal positieve nieuwsverhalen van de afgelopen maand op een rij.

Steeds minder buurtoverlast in Nederland

23 september — Nederlanders ervaren steeds minder vaak buurtoverlast. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral jeugdoverlast komt veel minder voor dan voorheen. Toch geven bijna alle ondervraagden aan dat overlast weleens voorkomt. Te hard rijdend verkeer wordt het vaakst als ergernis gemeld.

Eigen risico toch niet omhoog in 2018

20 september — Het eigen risico gaat toch niet omhoog volgend jaar. Dat meldde informateur Gerrit Zalm deze maand aan de Kamer. De formerende partijen besloten een spoedprocedure in gang te zetten om de voorgenomen verhoging — van 385 euro naar 400 euro — te voorkomen. De wetswijziging moet vóór 1 oktober rond zijn.

Koopkracht Nederlanders blijft stijgen

19 september — De koopkracht van Nederlanders is voor het derde jaar op rij gestegen. Tijdens de crisis hadden consumenten jarenlang minder te besteden, maar sinds 2014 zit de koopkracht in de lift. Zo’n 82 procent van de huishoudens gaat er volgend jaar op vooruit. Bereken hier jouw koopkracht.

VS mogelijk toch niet uit klimaatakkoord Parijs

17 september — De Verenigde Staten willen mogelijk alsnog meewerken aan het klimaatakkoord van Parijs, mits er voldoende rekening wordt gehouden met de Amerikaanse economische belangen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson deze maand gezegd. President Donald Trump maakte in juni van dit jaar bekend niet meer deel te nemen aan het akkoord.

Kabinet maakt alsnog 270 miljoen vrij voor leraren

15 september — Het demissionaire kabinet trekt toch 270 miljoen euro extra uit om de salarissen van leraren te verhogen. Dat bedrag is goed voor een loonstijging van 3 procent. Over de hoogte van de lonen is lang gediscussieerd, met name door PvdA en VVD. De verhoging staat nu in de Miljoenennota 2018, die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd.

Scholengemeenschap schrapt studiekosten voor gelijke kansen

14 september — De Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen gaat studiekosten zelf betalen. Boeken, ouderbijdragen en kosten voor excursies worden voor de leerlingen betaald. Alleen het schoolgeld moet door de scholieren (of hun ouders) worden bijgedragen. De maatregel moet bijdragen aan het creëren van gelijke kansen in het onderwijs.

Veel minder kinderen in ziekenhuis door invoering antirookbeleid

6 september — Sinds de invoering van het antirookbeleid belanden veel minder kinderen in het ziekenhuis. Het aantal ernstige luchtweginfecties is met bijna 20 procent afgenomen en het aantal zware astma-aanvallen met 10 procent. Ook worden steeds minder baby’s te vroeg geboren. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC en de Universiteit van Edinburgh.

Frisdrank in de ban op middelbare scholen

6 september — Frisdrankproducenten stoppen met de verkoop van suikerhoudende frisdrank in automaten op middelbare scholen. Lightvarianten blijven wel gewoon te koop. “We willen jongeren helpen bij het maken van een gezondere keuze”, aldus Raymond Gianotten, directeur van de Nederlandse Vereniging Frisdranken.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail naar ingrid@upday.com of stuur een bericht via Twitter.

Like what you read? Give Ingrid Cobben a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.