Podsumowanie fazy grupowej Euro 2016

Za nami 36 spotkań, w których nie zabrakło niespodzianek, sensacji, piłkarskich objawień, ale także rozczarowań. Zanim turniej wkroczy w kluczową fazę pucharową, piłkarzy i kibiców czekają dwa dni przerwy. To idealna okazja, by podsumować dotychczasowe wydarzenia we Francji.

upday przygotował dla Was zestawienie wszystkich najważniejszych informacji.


Originally published at medium.com on June 23, 2016.

Like what you read? Give The upday team a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.