Zvažovaný zákaz postihne v pražském centru až polovinu cyklistů

Analyzovali jsme data UrbanCyclers, abychom zjistili, jaký dopad by mělo omezení jízdy na kole v pražském centru. Co jsme zjistili?

Záměr omezit jízdu na kole ve vybraných úsecích pražského centra, zvažovaný radnicí Prahy 1, rozproudil v posledních týdnech intenzivní diskuzi. Konkrétní rozsah omezení není zatím znám, podle informací, které se objevily v mediích a na internetu, by se nicméně mohlo jednat o lokality Staroměstské náměstí, Náměstí Republiky, dolní část Václavského náměstí, nebo o ulice Na Příkopě, Na Můstku a 28. Října (více informací o omezení zde nebo zde).

Dosavadním diskuzím o případném reálném dopadu zvažovaných opatření na pražskou cyklistickou dopravu dosud chyběla data, o která by se analýza těchto dopadů mohla opřít. Tento nedostatek bychom rádi aspoň částečně odstranili díky datům zaznamenaných aplikací UrbanCyclers.

UrbanCyclers je chytrá mobilní aplikace, která pomáhá lidem a městům jezdit na kole více. UrbanCyclers cyklistům poradí, jak a kudy se na kole ve městě pohybovat, motivuje je, aby na kole jezdili co nejvíce, a — co je pro tuto analýzu důležité — umožňuje cyklistů zaznamenávat data o svých jízdách. Z těchto dokážeme vytvářet širokou škálu cyklodopravních analýz, od jednoduchých heatmap až po pokročilejší analytické výstupy. Tyto analýzy mají městům usnadnit a zpřesnit plánování a vyhodnocování cyklistických opatření — mohou ale také pomoci cyklistické komunitě bránit své zájmy.

Konkrétně pro tuto analýzu jsme použili anonymizovaná GPS data o řádově tisících průjezdech pražským centrem, které pomocí aplikace UrbanCyclers zaznamenali pražští cyklisté od začátku roku 2017 do druhého květnového týdne. Zaznamenaná GPS dat jsme s využitím pokročilých algoritmů přiřadili na síť ulic a chodníků a získali tak informace o tom, kterými úseky pražského centra cyklisté při tranzitu projíždějí.

Výsledky naší analýzy jsou v této mapě.

Mapa rozložení cyklistického tranzitu pražským centrem. Klikněte pro interaktivní verzi.

Číslo uvedené u jednotlivých úseků ulic udává, kolik procent z cest na jízdním kole projíždějících pražským centrem projelo daným úsekem, přičemž sčítáme průjezdy oběma směry a zobrazujeme pouze ty úseky, kterými vedlo aspoň jedno procento průjezdů. Červenou barvou jsou pak v mapě vyznačeny úseky, kterých by se omezení zvažovaná Prahou 1 mohla týkat.

Z mapy lze vyčíst, že víc než polovina tranzitu pražským centrem vede kolem Vltavy skrz nepříjemný a nebezpečný úsek kolem Karlových Lázní, ve kterém se v úzkém místě potkávají cyklisté s tramvajemi, kolonami aut a davy turistů (a to především v průběhu dne). Skoro 40% tranzitu projíždí ulicemi 28. října a především Na Příkopě, ve kterých je zvažován zákaz jízdy na kole — těchto 40% jízd by se v případě plného zákazu muselo uskutečnit jiným způsobem. Kromě cyklistů tranzitujících severojižním směrem by zvažovaný zákaz postihl i cyklisty projíždějící centrum z východu na západ, a to hlavně na Staroměstském náměstí, kterým projíždí 11% tranzitu.

Analýzu jízdy pražským centrem bychom na základě dat UrbanCyclers mohli dále zpřesňovat. Mohli bychom se např. podívat na to, ve kterou denní dobu cyklisté dotčenými úseky projíždějí, rozlišit směr tranzitu, případně vyhodnotit rychlost, se kterou se cyklisté pohybují. Bylo by také možné analyzovat nejen tranzit, ale i cesty, které v pražském centru začínají nebo končí.

Závěrem: Zhruba polovina cyklistického tranzitu pražským centrem vede po pěších zónách a ulicích, kterých by se omezení zvažované radnicí Prahy 1 mohlo týkat. To je dost hodně na to, aby jeho případnému zavedení předcházela důkladná analýza jeho dopadu.

(Pokud s omezením jízdy na kole v centru Prahy nesouhlasíte, můžete podpořit Výzvu proti omezení jízdy na kole v pěších zónách centra pořádanou spolkem Auto*Mat)