Usecrypt
Usecrypt
Aug 7, 2018 · 3 min read

Zobacz, dlaczego ta aplikacja jest lepsza od wszystkiego, co do tej pory miałeś w telefonie.

Ludzie na całym świecie chyba się wkurzyli. Przez długi czas pozwalali sobie wmawiać, że jeśli chcą używać internetu i komunikować się z innymi, nie mają prawa do prywatności. Że za wirtualne usługi są zmuszeni płacić zgodą na inwigilację. Przez długi czas byli traktowani jak towar.

Z momentem wejścia (lub zalogowania) na stronę dowolnego portalu społecznościowego, sklepu internetowego czy serwisu informacyjnego, każdy ich ruch był skrzętnie obserwowany i analizowany. Na podstawie ich zachowań algorytmy określały: ich poglądy polityczne, poziom inteligencji, zasobność portfela, a nawet orientację seksualną. Wszystko po to, by dotrzeć do z jak najbardziej „spersonalizowanym” przekazem reklamowym (jaki użytek można zrobić z tych informacji, dobitnie pokazała niedawna afera z Cambridge Analytica; przypomnijmy: firma wydobyła z Facebooka dane ponad 50 mln użytkowników, które następnie posłużyły do przygotowania spersonalizowanych reklam wyborczych w kampanii Donalda Trumpa. Te, jak wiemy, pomogły mu wygrać wybory prezydenckie).

Czas inwigilacji się kończy

Wszystko jednak wskazuje na to, że ten czas się kończy. Bo ludzie na całym świecie zaczynają rozumieć, że nie muszą się godzić na przekazywanie swoich danych olbrzymim koncernom, które nie informują ich, w jaki sposób ich użyją ani gdzie je udostępnią. Nie tylko dostrzegli, że firmy zarabiają na ich gotowości do dzielenia się informacjami, wykorzystując pokrętne czy niejasno sformułowane regulaminy i umowy. Pojęli wreszcie, że mogą powiedzieć „stop” tym praktykom. Że prywatność jest dostępna, wystarczy tylko chcieć.

Być może dlatego manifest twórców aplikacji Usecrypt Messenger opublikowany na platformie YouTube obejrzało już ponad milion osób. Być może dlatego przełomowy polski komunikator, niedługo potem, jak trafił do AppStore, uplasował się wśród najpopularniejszych aplikacji — obecnie zajmuje 1. miejsce na liście hitów wśród płatnych programów oraz 1. miejsce w kategorii social networking.

Dlaczego komunikator stworzony w kraju nad Wisłą, przez polskich specjalistów, okazał się aż takim przebojem?

Polak potrafi!

W porównaniu do darmowych, ale nie oferujących pełnej prywatności messengerów takich jak WhatsApp, Signal, Telegram czy Viber, UseCrypt nie przechowuje żadnych danych dotyczących rozmów oraz historii wiadomości (także przesłanych plików) na serwerze. Co więcej, może sprawdzić, czy telefon nie został zhakowany oraz czy nasze połączenia nie są monitorowane przez inne programy znajdujące się na tym samym urządzeniu. Bezkonkurencyjność zapewnia również fakt, że szyfrowanie odbywa się całkowicie i bezpośrednio na urządzeniu, z którego korzystamy. To daje aplikacji niedoścignioną przewagę nad konkurencją. Misją twórców apki jest przywracanie prywatności. We’re #BringingPrivacyBack — komunikują wszędzie. I nie są to czcze słowa!

Miesięczna subskrypcja UseCrypt kosztuje nieco ponad 60 zł, czyli mniej więcej tyle, co cztery kawy w Starbucksie (trzy, jeśli zamówisz wypasione macchiato). Czy to wygórowana cena za gwarancję pełnej anonimowości? Każdy może samodzielnie oszacować, jak dużo jest warte jego bezpieczeństwo, ile kosztuje jego wolność.

Pokaż, że nie zgadzasz się na inwigilację w sieci. W swoich mediach społecznościowych używaj hasztagu #bringingprivacyback. Pomóż zmieniać świadomość wszystkich tych, którzy nie wierzą zmianę!

Zobacz manifest twórców Usecrypt Messengera na platformie YoutTube — kliknij.

Pobierz aplikację na telefon:

System iOS — kliknij.

Android — kliknij.

Usecrypt

Usecrypt Messenger

Usecrypt

Written by

Usecrypt

Usecrypt

Usecrypt

Usecrypt Messenger

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade