Sociokrati

Axo Sal
Utilissance Sverige
2 min readMay 28, 2022
Photo by Yogesh Pedamkar on Unsplash

Av vad jag förstår så är det en flexibel modell och verktygslåda. Som lego-bitar i form av olika tillvägagångssätt för att olika grupper av människor ska förstå sig på olika kontexter genom att kombinera perspektiv. Genom meningsskapande så finner kollektivet ett mål att sträva mot. Sociokrati uppmanar till att ge människor stimulerande utrymme för att generera förslag på lösningar, möjligheter och idéer. Trygga psykologiska miljöer där man uppmanas till att ge feedback till andra och det gemensamma arbetet. Att ta upp saker som skaver i en osv. Detta görs genom cirklar av människor med nära koppling när det gäller förmågor och intresse av arbetsuppgifter. Gruppen har en facilitator och andra roller som handleder grupp-processer eller har andra uppgifter som att dokumentera och dela vidare med hela kollektivet. Man kan rotera i roller. Cirklar har också sätt att kommunicera och utbytas med varandra. Varje cirkel och kollektivet i helhet har hjälpmedel och specifika sätt som underlättar beslutsfattande som gruppen samtycker till.

När det gäller just beslutsfattande så liknar en metod från Sociokratin en annan metod som kallas “Ranked voting”. Där listar man sina preferenser i prioritetsordning. Exempelvist utrycker var och en 3 eller 5 preferenser och bland det hittar man vad som är mest accepterad av gruppen. Man kanske inte får sin första-hands val men man får nåt man ändå kan acceptera. Det är ett bättre alternativ än majoritetsröstning. Några typer av val i Sociokrati utgår också ifrån räknande av resonemang och argument och inte ifrån lagda röster från enskilda personer.

Sen uppmanar Sociokrati till att utgå ifrån konkreta förslag. För att gå ifrån oändliga samtal. Man utgår ifrån förslag. Deltagarna ger förslag och utifrån det så går man i rundor och ställer frågor och klargör vad förslaget innebär. Man gör ändringar och finner kompromiss runda efter runda tills alla ger samtycke. Målet är att lösa och integrera alla invändningar… allt som är oacceptabelt, allt som ligger i otolererbart för människor. Alla beslut ska vara inom toleransområden för alla deltagare. Då är alla någorlunda nöjda och får eller känner för sin del i det kollektiva arbetet.

Det finns mycket mer kring Sociokrati.

https://www.rekobyn.se/organisation/

https://sverigesradio.se/artikel/6783438

Sociokrati — Sociocracy — no-regime.com

Sociokrati.se

https://sv.frwiki.wiki/wiki/Sociocratie

--

--

Axo Sal
Utilissance Sverige

Striving towards the biggest positive world-impact. Utilitarian Polymath. Utilissance Society. https://Utilissance.World