Symptomy vs. kořeny společenských problémů: Neortodoxní případová studie na dokumentu Seaspiracy

Lastura, jeden z darů moře.

Nedávno jsem viděl nový dokumentární film s názvem Seaspiracy. Ačkoliv byl servírován kvalitní dokumentární zážitek — v podstatě se opět potvrdilo, že dnešní člověk je jen tupá opice — , tak musím s politováním konstatovat, že těmto ekologickým aktivistům ve výsledku stále uniká pointa, a tudíž jsou neschopni navrhnout efektivní řešení daného společenského problému, čímž ničení životního prostředí bezesporu je.

Totiž, jako 3 hlavní řešení neudržitelného rybolovu ve světových oceánech a mořích byly dokumentaristy v Seaspiracy navrhnuty:

  1. vytvoření chráněných zón, kde je zakázáno rybařit (již nastaveno, porušuje se);
  2. zrušení dotací pro průmysl rybolovu (nelze za současných podmínek realizovat);
  3. přestat konzumovat mořské plody a začít žrát jejich veganské alternativy (totální nesmysl).

Jinými slovy, i tento ctihodný dokument se ve finále chytil do sítě, protože jím navrhnutá řešení:

A) jsou založena na špatně identifikovaném problému (byl zaměněn kořen problému s jeho symptomem);

B) operují v rámci ideologie aktuálně a nezdravě nastaveného systému, který můžeme nazvat: Kapitalisticko-Utopisticko-Nepotisticko Drancující Antiekonomie, čili ve zkratce KUNDA.

Ničení životního prostředí — nebo chcete-li, drancování vyčerpatelných zdrojů surovin důležitých pro přežití lidstva v neudržitelném tempu — není aktuálním společenským problémem pouze v oblasti rybolovu, ale v každém globálně orientovaném průmyslu. Ničení životního prostředí je pouze symptomem KUNDA.

KUNDA se vyznačuje především: neudržitelností, korupcí, bezohledností, chamtivostí, krátkozrakým viděním světa, konzumerismem a důrazem na neustálý růst finančního zisku.

Proto, dokud se neodstraní KUNDA z myslí, ale hlavně z chování obyvatelstva této planety, žádná změna v oblasti ničení životního prostředí se, přátelé, konat nebude.

Na příkladu světového rybolovu: Jestli si vážně myslíte, že thajská či japonská mafie napojená na rybářský průmysl (jak bylo vylíčeno v Seaspiracy) okamžitě a na základě pádných důkazů přestane dostávat dotace či snad bude respektovat chráněné mořské zóny nebo snad místo žraločí polévky jíst veganskou krevetu, tak jste naivní. Dokud bude existovat KUNDA, žádná navrhovaná opatření tohoto typu nejenže v praxi fungovat nebudou, ale ani se efektivně nebudou realizovat.

Svět zkrátka nefunguje tak, že se podíváte na dokument o záchraně životního prostředí (záměrně nepíšu záchraně planety, protože planeta nás smete, až bude třeba — planeta zachránit totiž nepotřebuje, to my ano), dáte mu lajk a tím to pro vás končí. Svět ovládá KUNDA, která ještě nesklidila to, co poslední dekády zasívá. A až ta sklizeň nastane, upřímně doufám, že já u toho nebudu.

Léčit symptom určitého problému je pro daným problémem postiženého člověka pohodlnější, než léčit kořen tohoto problému. Líný špekoun přejde raději na dietní kolu, než aby se začal hýbat a přestal tolik žrát. A teď si takového líného špekouna představte jako globální společnost!

Jen tak mimochodem, pokud vyléčíte symptom určitého problému, jakou máte záruku, že se ten problém neprojeví jinde a jinak? Žádnou. Dokud existuje kořen problému, symptomy se budou nějakým způsobem manifestovat. Každá akce vyvolává reakci, každá příčina má svůj následek. To jsou zákony Vesmíru, zákony Života. (Na mě nekoukejte, já to nevymyslel.)

Každopádně, pravá sociologie (sociální věda, která zkoumá chování jedince, skupin a společnosti a jejich vzájemné interakce) dokáže řešit právě kořeny společenských problémů, a to na základě faktů, nikoliv retardovaných názorů. To je ale pro vyznavače KUNDA problém, protože tato řešení jsou pro KUNDA nepohodlná. Z tohoto důvodu na pravou sociologii v mainstreamových médiích dnes narazíte vzácně. Sociologie dnes totiž musí hlásat pouze politicky korektní názory, nikoliv efektivní řešení.

A tak se, bohužel, dnes do oblasti současné (falešné) sociologie vetřely pavědy typu “gender sociologie” (která mj. učí feminismus, což je vyloženě škodlivá ideologie — to je jako kdyby existoval ústav komunistických studií, kde by vyučovali komunismus) či snad “sociologie politiky”. Ostatně se můžete podívat na strukturu Sociologického ústavu Akademie věd ČR, kde máte aktuální výzkumná oddělení vyjmenována. Tohle tam opravdu učí. A nejen u nás. Fail.

Je to hrůza, jak tak užitečnou vědu, jakou pravá sociologie ve skutečnosti je, zprznili politicky korektní pravdoláskaři. Nejenže je tedy současná (falešná) sociologie neužitečná, ale navíc zavádějící a tudíž společenskému zdraví nebezpečná.

(Jen tak mimochodem, pokud vás zajímá pravá sociologie, přečtěte si knihu The New Human Rights Movement od Petera Josepha.)

Ale jak že sociologie souvisí s drancováním moří? Pravá sociologie totiž už dávno ví, že kořenem problému v tomto případě je KUNDA, přičemž v něm hraje prim bezohledný konzumerismus v kombinaci s nezdravou globalizací, která pošlapává zdravou lokalizaci.

Na příkladu: Pokud se dejme tomu takový tuňák (jedna ryba, která je dnes na pokraji vyhynutí) nachází na planetě v omezeném množství pouze v bodech A, B a C, ale vy jej bezohledně lovíte nonstop a denně vyvážíte do bodů A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tak je logické, že je jen otázkou času, než se vám zdroj vyčerpá.

Jinými slovy, veganská kreveta moře opravdu nespasí. Wake the fuck up.

Jen tak mimochodem, víte, jaké řešení by podpořila současná (falešná) sociologie, která, zdá-se, zaměstnává především hloupé ženy, kterým se nechce makat? Můj tip je ten, že by vytvořila “studii” (samozřejmě pod vlivem feministické ideologie), která prokazuje, že více žen v představenstvech nadnárodních rybářských korporací bude mít pozitivní vliv na zodpovědné (starostlivé) chování těchto korporací. Časem tam pak přidají pár černochů v rámci “diverzity”, aby se neřeklo. A kupodivu v moři mezitím ani rybka.

Unavuje mě, jak je současná společnost hloupá. A to i z toho důvodu, že si plete právě symptomy a kořeny problémů, a to v naprosto zásadních společenských otázkách. Krátkodobě možná ano, ale dlouhodobě nic nikdy nezměníte tím, že vložíte svůj čas a energii do vyléčení symptomu.

Pojďme si dát na toto téma další příklad z dokumentu Seaspiracy, ve kterém zjistili, že plastová brčka tvoří pouze 0.06% celkového plastového odpadu nalezených v oceánech. Což je naprosto zanedbatelné množství (cca 60% plastového odpadu v mořích tvoří údajně rybářský odpad jako např. sítě). Pozorní z vás si však jistě všimli, že rádoby-ekologičtí aktivisté v posledních letech vyhrotili záležitost s plastovými brčky a podobnými jednorázovými plasty do té míry, že i velký fast foodový kolos McDonald’s nahradil plastová brčka těmi papírovými. Shodou okolností jsem v té době dělal nákupčího pro jednu potravinářskou společnost, takže vám povím zajímavost k tomuto tématu, co v dokumentu Seaspiracy nezaznělo. Prozradím vám, jaké dopady mělo nahrazení plastových brček ve skutečnosti, tedy v současném systému KUNDA: zvýšila se poptávka po papíru, takže se pokácelo více stromů a zvýšila se cena za papír. That’s it. So much to your ecology.

Takhle to funguje doopravdy, přátelé. KUNDA není Instagram, ale tvrdá realita. Dokud vytvoříte zajímavou poptávku po neužitečném nesmyslu, KUNDA velmi rychle přispěchá s nabídkou neužitečného nesmyslu. Kapitalismus se nezabývá zdravím a užitkem, ale ziskem. Pochopte to už konečně.

Ano, opravdu, názor není fakt a někteří lidé (zvláště vegani, rádoby-ekologové a další pravdoláskaři jednající na základě nějaké radikální ideologie a tvářící se jako eco-friendly) by neměli být s ohledem na ekologická řešení vyslyšeni. Pokud tedy chceme daný problém vyřešit. A ten hlavní problém je KUNDA.

Dokud budete operovat v systému KUNDA, zapomeňte na záchranu vašeho životního prostředí. KUNDA musí být nahrazena novým systémem. Můžeme jej nazvat jako Praktická Éra Rozumného Obyvatelstva, čili ve zkratce PÉRO.

PÉRO a KUNDA jsou v jasném ideologickém rozporu: PÉRO stojí na principech zdravého rozumu, zatímco KUNDA vytváří jakýsi šlem hlouposti v lidském chování.

Je zřejmé, že na zdravém rozumu postavené PÉRO se musí vložit do šlemu KUNDA a uspokojivě jím otřást, aby se už konečně zplodil ten vysněný Homo sapiens sapiens, tedy člověk moudrý. Tak jsme skutečně náš opičí druh arogantně nazvali. Řekl bych, že to byl předčasný výstřik, tedy chtěl jsem říci výkřik.

Zkrátka a dobře, milí přátelé, kteří jste tento neortodoxní sociologický manifest přečetli s chutí až do konce — čehož si opravdu cením — , pojďme si shrnout jeho 3 hlavní poznatky:

  1. Veganská kreveta oceány nezachrání.
  2. Průměrný člověk dneška je bezohledná, hloupá opice pod vlivem škodlivých ideologií. Navrhuji záměnu označení člověka z Homo sapiens sapiens na Homo pičus tuplovanej.
  3. Dokud se PÉRO nepostaví, vládnout bude KUNDA.

Tento příspěvek je #6 z mé blog série Utrpení Mladého Petra.

A pokud vás taky celkově štve tahle fake politicky rádobykorektní doba, která je založena na Klamu, tak mrkněte na další moje články či knihy (Můj kamarád Zlord, Nawwal).

--

--

Humorná a bodavá sonda do života mladého muže v dnešní rádobyvyspělé společnosti.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store