Uke 9: Køye eller koie?

I denne bloggposten tar vi for oss diftongene i <køye> og <koie>.

Undervisningsopplegget for øy og åy finner du her.

Vi starter med diftongene øy og åy for å følge opp uttaleundervisningen fra forrige gang som handlet om ø og å. Denne øvelsen er mer trening på å lage diftongene enn det er å skille mellom disse diftongene. Det er svært få minimale par med disse diftongene.

Noen teoretikere vil nok si at jeg har tatt meg en hel del friheter og snarveier i forklaringer av disse diftongene. Jeg har latt det pedagogiske seire, og jeg har også gått bort fra lydskrift denne gangen.

Vi begynner med å repetere den første lyden i den første diftongen, ø:

Deretter legger vi på den andre delen av diftongen, her forklart som en y, men med et mer spesifikt tverrsnitt (som nok er uinteressant for de aller fleste):

Her bør det motoriske fokuset ligge på to ting:

  1. Tunga flyttes opp og bak
  2. Kjeven beveger seg

Deretter følger et minimalt par

Så presenteres den andre diftongen på samme måte:

Deretter følger et minimalt par mellom åy og øy. Oi er valgt til tross for at skriftmåten avviker fra uttalen. Det er både fordi det er et høyfrekvent ord og fordi det er svært få minimale par for disse to diftongene.

Vi avslutter som vanlig med å repetere lydene i par

Gi dem i lekse å øve selv hjemme, og repeter i klasserommet etter noen dager (Quizlet og Kahoot! er ikke tilgjengelig før andre del av diftongene er publisert).

Lykke til!

www.uttale.no

Lik oss på Facebook: https://www.facebook.com/uttaleno/

Har du lest…

Uke 8: Å — Ø

Uke 7: Æ — Ø

Uke 5: Retroflekser

Uke 3: Lus eller lys?

Uke 2: ʃylling eller çylling?

Uke 1: Vokallengde

Øv hjemme

Repetisjon i klasserommet

Bloggposter med litt mer teori:

Hva er en vokal?

Hva bør vi øve på? Arabisk Del 1: Vokaler

Meninsgdrevet uttaleundervisning, i Språkprat (2017)