Mýtus 7: Grafika učiní prvek na stránce více viditelný

Tom Kupka
UX Myths Česky
Published in
2 min readSep 30, 2017

--

Běžnou chybou v návrhu webových stránek je zdůraznění důležité části obsahu, graficky přehlcenou a křiklavou prezentací. Tento přístup to však často činí méně viditelné.

Když lidé hledají něco konkrétního na internetových stránkách, koukají po textech a odkazech kde předpokládají, že informaci naleznou. Velmi často si lidé pletou vizuální, barevné prvky stránky s reklamou a vyhnou se jim tak úplně.

Neznamená to však, že nelze něco zdůraznit. Kontrast funguje dobře a je nezbytný pro určování priorit obsahu, tudíž vytváření efektivního návrhu webu.

Výzkum a články o správném a nesprávném použití grafiky:

  • Studie Jakoba Nielsena o sledování pohybu očí (též eye-tracking) potvrzuje, že lidé téměř nikdy nekoukají na nic co vypadá jako reklama. — Banner Blindness: Old and New Findings. Více detailů naleznete v jeho knize Prioritizing web usability.
  • “’Velkým zjištěním je, že bannerová slepota existuje. Nejde jen o reklamní bannery, ale cokoliv, co vypadá jako reklamní poutač.’ říká Jakob Nielsen, ředitel firmy na uživatelský výzkum Nielsen Norman Group ve Fremontu v Kalifornii. Například na stránce jedné zdravotní neziskové organizace je umístěn prvek — nejde o reklamní banner — který říká uživatelům co dělat, pokud si myslí, že mají srdeční infarkt. Studie ale ukázala, že si lidé sdělení vůbec nevšimli a to díky své poloze na stránce.” — zdroj: Marketers Seek a Banner-Blindness Cure
  • K nežádoucím účinkům bannerové slepoty také došlo ve volbách v roce 2006 v USA, kde podoba hlasovacího lístku způsobila, že 13% voličů ignorovalo kompletní sekci kvůli její umístění. — Banner Blindness in Ballot Design
  • Studie Francka Largeaulta s 300 participanty také potvrzuje existenci faktu, že se lidé vyhýbají reklamě (ačkoli jeho hlavním cílem bylo porovnat grafické banery a odkazy). — Compared efficiency of advertisement banners and contextual sponsored links on the internet
  • Don Norman popisuje, že lidé mají vynikající pozornost (zaměření) a jak přehlédnou cokoliv co je mimo ni, a proto nevidí obsah podobný reklamě, když obvykle hledají obsah ve formě odkazů a textu. — Komentář: Banner Blindness, Human Cognition and Web Design
  • Slavný reklamní textař, Howard Luck Gossage říká o reklamní slepotě: “Pravda je taková, že nikdo nečte reklamy. Lidé čtou co je zajímá. Někdy je to reklama.”

Zoltán Gócza
Z anglického originálu přeložil Tomáš Kupka

--

--

Tom Kupka
UX Myths Česky

Senior Product Designer @Productboard. My thoughts, stories and ideas on UX and Product Design | tomaskupka.com