Mýtus 9: Design musí být originální

Tom Kupka
UX Myths Česky
Published in
1 min readDec 19, 2017

--

Mnoho designérů by se raději pokusilo znovu vynalézt kolo, než aby se přizpůsobili konvenčním UI návrhových vzorů. Mělo by se však brát v úvahu, že tyto designové konvence dobře fungují, protože již byly zavedeny a testovány na použitelnost. Jelikož jsou uživatelům známy, není tak třeba nic vysvětlovat či poskytovat návod k použití. Protože uživatelé ocení použitelnost nad novinkami, standardní vzory tak budou nakonec přínosem pro vaše publikum.

A pokud je zapotřebí nového přístupu, musíte si být 100% jistí, že vaše řešení je lepší než stávající vzor.

O významu webových konvencí:

Další čtení o konceptu originality:

Zoltán Kollin
Z anglického originálu přeložil Tomáš Kupka

--

--

Tom Kupka
UX Myths Česky

Senior Product Designer @Productboard. My thoughts, stories and ideas on UX and Product Design | tomaskupka.com