Mýtus 3: Lidé nescrollují

Ačkoli v polovině devadesátých let nebyli lidé na scrollování zvyklí, v dnešní době je scrollování naprosto přirozené. Pro nepřetržité a dlouhé texty, jako jsou např. články nebo návody krok za krokem, scrollování tak poskytuje ještě lepší použitelnost než kdybychom rozdělili obsah


Mýtus 2: Všechny stránky by měly být dostupné na 3 kliky

Uživatelské testy již dlouho rozporují pravidlo tří kliknutí nebo tří ťuknutí. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, lidé neopouštějí vaše stránky nebo aplikaci kvůli tomu, že nejsou schopni najít požadovanou informaci do 3 kliknutí


Mýtus 1: Lidé čtou na webu

Lidé čtou vše slovo od slova, jen když je obsah opravdu zaujme. Většinou jen letmo prochází stránky (tzv. “skenují”) a hledají zvýrazněná klíčová slova, důležité nadpisy, krátké odstavce a čitelný seznam. Vzhledem k tomu, že jsou ve spěchu, přeskakují irrelevantní obsah, aby se