UXGood
Published in

UXGood

Virtuální realita jako pracovní nástroj — why not?

Virtuální (VR), rozšířená (AR) nebo smíšená (MR) realita? Tyto technologie se v budoucnu mohou stát pro lidi součástí života tak jako je dnes chytrý telefon. A tak jak dnes navrhujeme pro web, mobil a tablet (protože to lidé používají), tak budeme navrhovat a vyvíjet i virtuální řešení. Bude to způsob jakým lidi začnou komunikovat nebo se učit hrát na piano.

Úvod do virtuální reality

Workshop

Téma: Práce v týmu na dálku (remote co-working)

Identifikovali jsme základní uživatelské potřeby:

  1. Chci mít pocit, že jsem společně s týmem i přesto že pracuji z domu
  2. Chci slyšet ostatní kolegy v „místnosti” (např. aby mi při vývoji něco neuniklo)
  3. Potřebuji také pracovat v klidu (režim „do not disturb”)
  4. Chci s někým mluvit, ale nechci rušit ostatní (meeting 2 a více lidí)
  5. Potřebuji ostatním sdílet obrazovku, aby mohli vidět co dělám, o čem mluvím, atp. (případně někdo sdílí obrazovku mně)
  6. Chci sdílet s ostatními co kreslím na tabuli/papír

Návrh řešení

  • Nebudou uživatele bolet oči? Jak dlouho takto může pracovat aby to neohrozilo jeho zdraví?
  • Není lepší použít spíše technologii rozšířené (AR) nebo smíšené reality (MR)? Tam by uživatel viděl navíc i své vlastní okolí, neunavil by si tolik oči a byl by také navíc ukotven i ve své realitě.
  • Je to použitelné na běžnou práci? S použitím VR totiž uživatel neuvidí fyzickou klávesnici!?

Prezentace návrhů

Další studium a praxe

Závěrem

--

--

My thoughts and stories on UX, usability and Product Design

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tom Kupka

Product designer @productboard, previously Kiwi.com✈️ My thoughts, stories and ideas on UX and Product Design | tomaskupka.com