UX’minimal Açık Çağrı #1 — Kullanıcı Deneyimi ve Etik

Bu bir Kolektif Üretim Çağrısı’dır. Sizleri “Kullanıcı Deneyimi ve Etik” üzerine düşünmeye ve üretmeye davet ediyoruz. Metin/makale/görsel ve aklımıza gelmeyen tüm yöntemlere açığız, üretimlerinize talibiz. Birlikte Üretelim!

UX'minimal
Sep 9, 2019 · 2 min read
❤ UX’M ❤

UX’minimal ekibi olarak var olma nedenimizin “Deneyim Tasarımı”na ilgi duyan, ve/veya bu alanda çalışan insanları bir araya getirmek, paylaşarak üretmek, bilmediklerimizi öğrenmek, gelişmek ve geliştirmek olduğunu, her fırsatta tekrar ediyoruz. Bu amaçla çalışırken, her adımda, kendimizi ve üretimlerimizi sorguluyorduk. Uzun zamandır da etkinlik yapmak bize yetmiyordu. Üretimlerimizi; Podcast’lerimiz ve Youtube kanalımız’la arttırdık. Yine yetmedi. UX’minimal’in birleştirici bir inisiyatif olabilmesi için “herkes”in “bir şeyler” üretme ve paylaşma fırsatı bulduğu; bu çıktılardan da faydalanabildiği bir yapılanmaya ihtiyacımız vardı.

İçimizde yara olan ve hala etkili olamadığımıza inandığımız; Türkçe içerik ve Kolektif Üretim gibi (bizim küçük tatlı) tatminsizliğimiz üzerine düşünürken, bizi çok heyecanlandıran bir fikir ortaya çıktı. Her iki ayda bir (2 ayda 1), belirlediğimiz bir konu/konsept üzerine “Açık Çağrı” yaparak, açık kaynaklı UX kütüphanesi’ne katkı sağlamaya ve üretimlerinize talip olmaya karar verdik. HEYECANLIYIZ.

https://ethics.org.au/ethical-by-design/

Uygulamanın ilk konusunu “Kullanıcı Deneyimi ve Etik” olarak belirledik. Veri kullanımından alışkanlıklarımızı değiştiren ürünlere kadar, parçası olduğumuz çerçevede, kişisel sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor? “Kolektif İyi” göz ardı mı ediliyor yoksa, teknoloji “birilerinin iyi”liğini gözetmek için mi kullanılıyor? Teknolojide etik değerler; sunulan hizmeti iyileştirmek adına değişiyor mu, yoksa görmezden mi geliniyor? Mimarlık, ürün tasarımı gibi alanlarda deneyimler kurgulanırken “ETİK” kavramı nasıl işlenmiş, nasıl oturmuş, limitleri neler? Kafamızdaki sorulardan bazıları bunlar. Ve en önemlisi siz “Kullanıcı Deneyimi ve Etik” denilince ne anlıyorsunuz, bakış açınız, yaklaşımınız ne? Merak ediyoruz. C. West Churchman sistem yaklaşımının, dünyayı ilk defa başkalarının gözünden gördüğünüzde başladığını söyler. Biz de, üzerine konuşulmadıkça / paylaşılmadıkça, fikirlerin de sınırların da bireysel algıdan öteye gidemediğine inanıyoruz. Sizleri de etik değerlerin bireyselliğini sorgulamaya davet ediyoruz.

-Ethics lie not in systems but in individuals. But is that entirely accurate?-

Biraz sizlerden öğrenelim, fikirlerinizi alalım, üzerine kafa yoralım istiyoruz. İstediğiniz sorudan başlayabilir, yeni sorular yazabilir, istediğiniz yöntemi (video, metin, illüstrasyon gibi her türlü yöntemi) kullanabilirsiniz.

PLANLANAN SÜREÇ

  • 9 Eylül’de yayınlanacak bu çağrıyla birlikte sürece başlayacağız.
  • Aklınıza takılan soruları, slack kanalımızdan veya uxmag@uxminimal.com’a mail atarak bizlere her an iletebilirsiniz. Yine konuyla ilgili gerçekleştireceğimiz “UX’mag Live Session” etkinliğine de katılarak, aklınıza takılan sorulara cevap bulabilirsiniz.
  • Tüm üretimlerinizi, 30 Ekim’e kadar, istediğiniz formatta uxmag@uxminimal.com’a gönderebilirsiniz.
  • 1 Kasım itibariyle de bizler, kürasyon ve planlama süreçlerine başlayacağız.
  • 15 Kasım’a kadar gerekli düzenlemelerin yapılması ve üretim sahipleriyle iletişime geçilmesini hedefliyoruz.
  • 1 Aralık’ta da üretimleriniz sizin imzanızla, UX’minimal yayını olarak paylaşılmaya başlanacak.

Üretimlerinizi Ekim ayının sonuna kadar uxmag@uxminimal.com ’a bekliyoruz. Açık çağrıya cevap veren herkes, UX’minimal’e üretimlerinin kendi (üretici) imzası ile kullanım iznini verdiğini kabul etmiş sayılacaktır. (CC BY-SA 4.0)

Sevgiler,
UX’minimal Ekibi

❤ IT’S UX’MINIMAL ❤

UX’minimal

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkinlikleriyle kullanıcıya dokunan tüm alanları irdelemeyi, bu işle uğraşan veya ilgi duyan kişileri bilinçlendirmeyi, en önemlisi birlikte öğrenerek gelişmeyi hedeflemekteyiz.

UX'minimal

Written by

www.uxminimal.com

UX’minimal

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkinlikleriyle kullanıcıya dokunan tüm alanları irdelemeyi, bu işle uğraşan veya ilgi duyan kişileri bilinçlendirmeyi, en önemlisi birlikte öğrenerek gelişmeyi hedeflemekteyiz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade