UX’minimal
Published in

UX’minimal

UX’minimal Patreon Hesabı

Merhaba,

Bugün Patreon tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen (geleneksel) #ThankYouPatrons günü. Patreon bu günü, yenilikçi yaratıcı ekonomileri destekleyen bağışçılara adamış. Biz de teşekkür ederek başlamanın mükemmel olduğuna kadar verdik.

UX’minimal; giderleri çok ama etkinlik giderlerini (mekan kirası vs.) fonlayan sponsorlukları hariç geliri olmayan bir oluşum. Bu giderleri şimdiye kadar ekip içinde bölüşerek karşılıyorduk. Madem paylaşımcı bir topluluk olmaya çalışıyoruz, neden ekibimizin bu gönüllü yükünü de paylaşmayalım dedik. Sevdaya “dark side”ları da dahil ettik. Bu nedenle bir Patreon hesabı açtık.

Şimdilik vaatlerimiz teşekkürden öteye gitmiyor ama bu tarafın da yolda evrilip gelişeceğine çok eminiz.

Sevgiler,
UX’minimal Ekibi

--

--

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkinlikleriyle kullanıcıya dokunan tüm alanları irdelemeyi, bu işle uğraşan veya ilgi duyan kişileri bilinçlendirmeyi, en önemlisi birlikte öğrenerek gelişmeyi hedeflemekteyiz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store