Profesní rozvoj — benefit pro obě strany

Benefity jako zaměstnanec dostávám už 14 let. Zažil jsem si masáže, angličtinu, dárkové karty, peníze i teplákové soupravy. Poznal jsem přístup HR ve firmách českých i nadnárodních. Nevím jak vám, ale mě benefity v podobě předmětů nikdy moc nemotivovaly. A to i když se daly nosit třeba i na veřejnosti.

Ať už byly benefity jakékoliv, nejlepší pocit jsem z nových dovedností, které jsem se naučil. Jak moc to bylo pro mě důležité jsem poznal v roce 2010. Tou dobou jsem se vracel ze služební cesty. A v Tel-Avivu na letišti jsem si na zpáteční cestě úplně náhodou koupil učebnici hebrejštiny. Měsíc jsem se sám od sebe učil hodinu denně dobrovolně hebrejsky. Jednoho krásného jarního rána jsem se zastavil a říkám si: “Proč to děláš?”. A měl jsem obrovské nutkání svou motivaci pochopit. Objevil jsem Daniela Pinka a jeho “Pohon” — knížku krásně vysvětlující psychologii motivace.

Od té doby si uvědomuji, jak velká část mé spokojenosti je v práci daná tím, kolik se toho naučím. Jak moc se zlepším v tom, co rád dělám. A vnímám svůj rozvoj jako zrn největší benefit. Aktivně plánuji, co bych se chtěl naučit. V čem bych se chtěl zlepšit.

Koncem roku 2014 jsme s Berkou založili UXWell. Za svůj cíl jsme si dali pomoci lidem, kteří se rozhodli zlepšit své dovednosti v oboru User Experience designu.

Během dvou prvních ročníků jsem viděl, jak může takový benefit — přibližně polovině účastníků našeho programu platila profesní rozvoj firma — zlepšit spokojenost v práci. Pět z nich dokonce před zahájením programu s designem nemělo nic společného. Byli to vývojáři. Možnost změnit kariéru v rámci té samé firmy byla pro ně velká příležitost. Teď po roce již změnili profesi a ve svých týmech se věnují User Experience.

Pokud máte ve firmě kolegy, kteří by se rádi naučili nebo zlepšili v User Experience, rádi jim také pomůžeme. Začínáme 21. dubna. Více na www.uxwell.cz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.