Spustili jsme stránky UX Akademie

(přeneseno z původního webu UXAkademie.cz, napsal Berka)

S radostí dávám na vědomí, že UX Akademie má stránky: http://uxakademie.eu Stránky jsou pro nás Rubikonem, pokud přijdou studenti, už necouvneme. Výuku zahajujeme 20. dubna 2015.

Se stránkami jsme otevřeli i registraci studentů. Pokud se registrujete, obratem se vám ozveme a probereme všechny vaše dotazy a nejasnosti. Z naší strany se budeme chtít ujistit, že je studium v UX Akademii pro vás vhodné a že máte potenciál ho dokončit. Speciální znalosti třeba nejsou, v zásadě budeme zkoumat jen vaše odhodlání dostat se do UX oboru, pracovitost a dostatek času. UX Akademie se totiž nedá “uchodit” jako střední nebo vysoká.

Nejvíc na prvním ročníku mě baví projekt XPrize, na kterém budeme rok se všemi studenty pracovat. Máme ambice naučit číst, psát a počítat 200 000 000 dětí v chudých zemích. Jsme součástí rozsáhlejšího týmu, na nás je “jen” UX.

Více na stránkách http://uxakademie.eu Dotazy, diskuze i připomínky vítány.

Like what you read? Give Petr Stedry a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.