UX Ostrava!!!

V několika městech v Čechách exitují UX komunity. V Ostravě ne. A to je divné.

Nápad na její vytvoření měl nedávno Tomáš Buman, absolvent prvního ročníku UXWell. Rozhodli jsme se mu pomoci. Tomáš nebyl první, před lety se o to například snažil Honza Kvasnička, ale asi na to Ostrava v té době nebyla zralá.

Když jsme zveřejnili, že máme zájem ostravskou komunitu vybudovat a žádali jsme různé lidi o pomoc, slyšeli jsme skepsi. “Ostrava je v tomto mrtvá.” “Podívej, tito lidé to zkoušeli a jak dopadli.” “V Ostravě UXáci nejsou.”

Brzy po této vlně přišla druhá: “Pobav se o tom s tímto týpkem.” nebo “Zkuste se napojit na tuto skupinu.”

Uvidíme. V každém případě jsme začali. Založili jsme skupinu UX Ostrava na Facebooku a začali organizovat každý měsíc pravidelné večeře. Tam se účastníci domluvili, že chtějí nejen neformální setkání, ale i něco s programem. Založili jsme proto pravidelný UX Design meetup — školení, workshopy a prezentace.

Ale hlavně jsme se obrnili trpělivostí. Budování komunity má své zákonitosti. Nikdy to není přes noc. Nejdříve se bude scházet malá skupinka, lidé se budou oťukávat a brzy přijdou na zajímavé nápady, jak si to vzájemně užít. Začnou dělat věci společně a na ty budou nabalovat další lidi. Za rok uvidíme, jak se to povedlo. Držte nám palce. Držte Ostravě palce!!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.