Så funkar kongressen

Representanthuset och senaten är jämställda med lika mycket makt, men olika ansvarsområden

Representanthuset och senaten utgör tillsammans kongressen, USAs parlament, med uppgift att stifta lagar. Kongressen är självständig och utgör en av de tre grundstenarna för den amerikanska demokratin, den lagstiftande makten. De andra två är Vita Huset (regeringen), den exekutiva makten, och rättsväsendet, den juridiska makten. Ibland talar man om medierna som en fjärde grundsten, den kontrollerande makten som bevakar att de andra tre sköter sig.

Representanthuset och senaten är likvärdiga i makt men olika stora (435 resp. 100 stolar) och har olika befogenheter. Representanthuset har kontroll över budgeten och senaten måste godkänna utrikespolitiska avtal, som handelsavtal och nedrustningsavtal. Senatorerna måste också godkänna presidentens tjänstetillsättningar som domare, ambassadörer och ministerposter. En annan skillnad är att senatorerna i senaten är valda på sex år och ledamöterna i representanthuset på två år vilket gör att de senare kampanjar för val och återval konstant, mer eller mindre.