Fujin raakakuvien muokkaus Lightroomissa

Olin aikaisemmin sitä mieltä, etten kuvaa Fujilla (X-Pro1) raakakuvia, koska JPEG-kuvat ovat sen verran hyviä. Tämän päivän kokeilun jälkeen mieleni muuttui.

Pari päivää sitten hankin Lightroom 6:n, jossa Fujin raakakuvia voi käsitellä samoilla filmisimulaatioilla, joita voi käyttää suoraan kamerassa. Pikaisella kokeilulla Lightroom tekee melko samanlaista jälkeä kuin kamera. Tänään kuvasin ensimmäisen kerran kaikki kuvat raakana ja kokeilin nopsaan, mitä hyötyä siitä on JPEG-kuviin verrattuna.

Kameralla tehty JPEG-kuva käyttäen PROVIA/STANDARD -filmisimulaatiota.
Raakakuva, johon käytetty Lightroomissa PROVIA/STANDARD -profiilia.
Raakakuva, johon käytetty Lightroomissa PROVIA/STANDARD -profiilia sekä tuotu esiin varjoalueita.

Eli kyllähän siitä raakana kuvaamisesta on hyötyä. Alunperin en nähnyt tarvetta raakakuville, koska yllätyin X-Pro1:n JPEG-kuvanlaadusta. Kuvia ei tarvinnut jälkikäsitellä juuri ollenkaan, jolloin aikaa kului tietokoneella suhteellisen vähän.

Vaikka nyt kuvaan raakana, niin voin edelleen pitää jälkikäsittelyn vähäisenä, sillä minun tarvitsee valita vain filmisimulaatio. Kuvien tuonnin yhteydessä niihin lisätään ASTIA/SOFT -filmisimulaatio, jota olen käyttänyt eniten kameralla JPEG-kuvia kuvatessani. Veikkaan, että suurin osa raakakuvista kokee vain tuon, mutta tarvittaessa voin muokata enemmänkin.

Kirjoitus julkaistu alunperin 20.3.2016.

--

--

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Heikki Saarinen

Heikki Saarinen

www.valomatka.com - lempääläinen henkilökuviin erikoistunut valokuvaaja.