Jalkapalloa ja valokuvausta Roomassa

Heikki Saarinen
Dec 19, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

Maaliskuun alussa käytiin kaveriporukalla katsomassa jalkapalloa Roomassa ja siinä sivussa jäi aikaa myös valokuvaamiselle. Tämä oli itselleni toinen kerta kaupungissa ja tällä kertaa keskityin suurimmaksi osaksi ihmisten kuvaamiseen.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Viime kerralla (vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa) mukana oli Canon 5D + Canon 85mm f/1.8 -yhdistelmä ja tämänkertainen laitteisto oli lukujensa puolesta melko sama. Mukana oli Fujifilm X-Pro2 + Fujinon 56mm f/1.2, jotka kulkivat mukana Lowepro ProTactic 350 AW -repussa. Reppu oli muutenkin varsin kätevä, sillä siihen mahtui neljä päivää kestäneen reissun matkatavarat.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Uusi X-Pro oli ollut käytössä vasta vähän aikaa, joten oli mukava päästä testaamaan sitä kunnolla. Mielenrauhaa toi kahden muistikortin käyttö, joita käytin varmuuskopio-asetuksella (backup). Ensimmäisen päivän jälkeen kortit (16 Gt) tulivat tosin täyteen, joten varmuuskopioille piti sanoa heipat ja ottaa toinenkin muistikortti käyttöön.

Käytettävyyspuolella ihastuin X-Pro2:n tarkennuspisteen valintajoystickiin ja ISO:n säätörullaan. Ensimmäiseen X-Pro -malliin verrattuna toimintanopeus oli myös omaa luokkaansa, eikä kuvien tallentumista muistikortille pitänyt odotella, vaikka kuvasi RAW-muodossa. Wi-Fi -siirtoa tuli myös testattua, vaikka alussa oli hieman ongelmia. Puhelimeen asennettu sovellus ei esim. kertonut, että RAW-kuvia ei voi siirtää; sovellus jäi vain lataamaan kameran sisältöä ikuiseen kierteeseen.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Kamera tuntui olevan varsin huomaamaton; tosin 56 millinen objektiivi vastavalosuojalla on isohko. Käytin Zack Ariakselta oppimaani tapaa ihmisten kuvaamiseen eli pysähdyin mielenkiintoisen ihmisen lähelle ja olin kuvaavinani henkilön takana olevaa korkeaa rakennusta. Pidin tässä vaiheessa silmäni etsimellä ja kuvan ottamisen jälkeen laskin kameran eteeni tarkastaakseni kuvan. Tässä vaiheessa henkilö oli huomannut, että kuvaan jotain hänen takanaan, mutta yleensä henkilö katsoi melko lailla suoraan kameraan. Sillä hetkellä näppäsin kuvan ja jatkoin matkaani.

Image for post
Image for post

Olin suunnitellut katupotrettiprojektia matkalle, jossa tunnin aikana yrittäisin saada luvallisen potrettikuvan kymmenestä ihmisestä. Kaverini oli jopa kääntänyt tekstin italiaksi ja olin tulostanut pieniä lappuja, joissa oli myös sähköpostiosoitteeni. Tarkoituksena oli antaa tuo osoite henkilölle, jotta hän saisi kuvansa sähköpostilla.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Jostain syystä en löytänyt sopivaa paikkaa, jossa olisin toteuttanut tämän projektin. Sateen uhka oli lähellä, tuuli oli kova ja aurinko paistoi liian kirkkaasti. Tekosyitä mitä luultavammin. En jäänyt asiaa sen enempää murehtimaan, mutta jäin pohtimaan, että miksi aikomuksesta ei tullut mitään.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Muistikorteille tallentui kuitenkin miellyttäviä kuvia ja reissu oli muutenkin menestys, joten kaikki hyvin. Lisää kuvia löytyy Flickristä.

Kirjoitus julkaistu alunperin 13.3.2017.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium