Pikamuokkaus: Fujifilm X-Pro2 ja Snapseed

Jälleen yksi syy tykätä Fujifilm X-Pro2:sta — kuvien muokkaaminen ja julkaisu tien päällä käy (yleensä) ilahduttavan sulavasti. Tämän kirjoituksen kuvat otin Fujinon XF23mmF2 R WR -linssillä ja kuvat tallentuivat raakamuodossa muistikortille. Myöhemmin selasin kuvia läpi kamerassa ja tallensin muutaman JPEG-versiona käyttäen Classic Chrome -filmisimulaatiota. Osassa kuvia myös vähensin valotusta yhden aukon verran.

Tämän jälkeen lähetin kuvat puhelimeen ja avasin kuvat Snapseed-kuvankäsittelyohjelmassa. Siellä tein oikeastaan vain rajauksen ja yhteen kuvaan silmien kirkastustuksen sivellintyökalulla. Tämä pikamuokkaus tarjosi mukavaa vaihtelua isompitöiseen Lightroom + Affinity Photo -prosessiin. Kaikkeen käsittelyyn pikamuokkaus ei sovi, mutta esim. matkakuvien julkaisu reissun päällä on oiva käyttökohde.

Ensimmäisessä kappaleessa mainittu yleensä-sana viittaa siihen, että muutaman kerran X-Pro2:n Wi-Fi -ominaisuus ei ole toiminut; puhelin ei vain jostain syystä suostu pitämään yhteyttä, vaan katkeaa heti yhdistyksen jälkeen. Sen olen huomannut, että ongelma liittyy lähinnä yhteen paikkaan, jonka Wi-Fi -verkkoon puhelimeni liittyy automaattisesti. Toisissa paikoissa missä automaattinen liittyminen on käytössä, tämä ongelma ei kuitenkaan toistu.

Kirjoitus julkaistu alunperin 6.6.2017.

--

--

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store