Reissu Ruotsiin

Heikki Saarinen
Dec 19, 2017 · 3 min read

Matkalle lähdettäessä isoin kysymys liittyy kameravarustuksen valintaan. Tällä kertaa päätin lähteä vain yhdellä rungolla ja objektiivilla, sekä kantaa kameraa kaulassa kuin kunnon turisti konsanaan.

Lähdin reissuun Fujifilm X-Pro1 + 18mm f/2 -yhdistelmällä. Kyseinen objektiivi on pannukakkumainen ja yhdessä X-Pro1:n kanssa yhdistelmä on varsin huomaamaton sekä kevyt. Yleensä käytän rannehihnaa kameran kanssa, mutta nyt kannoin kameraan perinteisen kaulahihnan voimin. Puuttui vain sukat, sandaalit ja vyölaukku täydellisestä suomalaisturistin varustuksesta.

Yhden objektiivin (ja vieläpä kiinteän) käyttö oli varsin vapauttavaa, kun ei tarvinnut miettiä linssinvaihtoa. Linssi oli myös sen verran tuttu, että pystyin näkemään kohteet kameran silmin ilman kameran läpi tihrustamista. Lähin tarkennusetäisyys on 18 cm, joten suuren aukon kanssa kuvattaessa pystyi ottamaan lähikuvia, joissa taustaa tuli mukavasti mukaan.

Kuvasin sekä raaka- että JPEG-kuvia ja käytin filmisimulaatioita tapauskohtaisesti. Muutaman kerran käytin myös neliörajausta sekä 16:9-rajausta, jolloin JPEG-kuvat olivat suoraan rajattu ko. suhteilla. JPEG-kuvat auttoivat huomattavasti jälkikäsittelyä, sillä lopulta noin 650 kuvasta valitsin 50 kuvaa Flickriin, joista 43 oli suoraan kamerasta JPEG-kuvia ja loput 7 hieman enemmän käsiteltyjä raakakuvia.

Ensimmäistä kertaa muistikortti loppui kesken ja piti hankkia uusi Visbyn Clas Ohlsonilta. Nytpä on varakortti tulevia reissuja varten. Reppuun olisi myös hyvä saada mukaan kevyt kolmijalka; auringonlaskua kuvatessa käytin pidempää suljinaikaa ja vaikka kuinka tuin kameraa kalliota vasten, niin osa kuvista oli tärähtäneitä.

Visby osoittautui erittäin kauniiksi kaupungiksi ja sinne sekä muualle Gotlantiin pitää palata myöhemmin. Autoreissu Gotlannin ympäri jää odottamaan aikaa seuraavaa.

Lisää kuvia Flickrissä.

Kirjoitus julkaistu alunperin 22.8.2016.

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Heikki Saarinen

Written by

www.valomatka.com - lempääläinen henkilökuviin erikoistunut valokuvaaja.

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade