Heikki Saarinen
Dec 19, 2017 · 2 min read
1/20, f/2.8, ISO 100, 70mm

Tämänkertainen Sorin Sirkuksen joulushow oli samalla 30-vuotisjuhlashow ja taidokasta menoa riitti koko shown edestä. Tälläkin kertaa sai nauttia ammattitaitoiteisen akrobatian lisäksi loistavista lavasteista, näyttävästä puvustuksesta ja valaistuksesta sekä mukaansatempaavasta musiikista.

1/30, f/2.8, ISO 100, 200mm

Tällä kertaa kuvasin Canon 7D + Canon 70–200mm f/2.8L IS II USM -yhdistelmällä. Käytin pidempää suljinaikaa (1/30–1/4), jotta saisin tallennettua kuviin liikettä. Pidempi suljinaika auttoi myös pitämään ISOn matalalla; suurimmassa osassa kuvia ISO oli 100. Objektiivin kuvanvakain auttoi etenkin silloin, kun kohde pysyi suurin piirtein paikallaan ja jokin muu elementti pysyi liikkeessä (kuten yllä ja alla olevissa kuvissa).

1/15, f/2.8, ISO 100, 125mm

Ensimmäistä kertaa onnistuin tallentamaan tulen oikean näköisenä. Pitkä suljinaika ja liikkuva esiintyjä tarkoitti kuitenkin sitä, että liekit tallentuivat mukavasti, mutta esiintyjä ei pysynyt kovin tarkkana. Toisaalta oma tehokeinonsa sekin, että hahmo ei ole täysin tarkka.

1/4, f/5.6, ISO 100, 100mm

Jotta kuvaamiseni ei olisi häirinnyt muita katsojia, tein muutaman säädön kameraan. Säädin takanäytön kirkkauden mahdollisimman tummaksi ja poistin kuvan esikatselun kokonaan käytöstä. Näin takanäyttö heräsi eloon vasta kun itse painoin katselu-painiketta. Aikaisemmin olin jo teipannut kaikki mahdolliset valolähteet kamerasta (kuten kuvan tallentamisen merkkivalon), joten kamera oli melko huomaamaton. Pyrin myös ajoittamaan kuvien ottamisen hetkiin, jolloin oli muutakin ääntä joko näyttämöllä tai yleisössä.

1/45, f/2.8, ISO 400, 168mm

Sorin Sirkuksen esityksissä on panostettu myös valaistukseen ja aina silloin tällöin näpsin muutaman kuvan valaistukseen liittyen. Sekunnin suljinajalla ja samanaikaisella zoomauksella sai varsin psykedeelisiä otoksia aikaan.

1/1, f/8, ISO 100, 70–200mm

Kirjoitus julkaistu alunperin 7.1.2016.

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Heikki Saarinen

Written by

www.valomatka.com - lempääläinen henkilökuviin erikoistunut valokuvaaja.

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade