Nye varianter: Adrian og Maciek

Christian Brevik
Aug 2, 2019 · 3 min read

Med fellesferien unnagjort, og sensommeren i vente, har vi fått to flotte tilskudd i Variant. Vi har gledet oss veldig til å kunne ønske Maciek og Adrian hjertelig velkommen! Begge to kommer rett fra skolebenken, og skal starte som utviklere hos oss. Vi bør la de få introdusere seg selv, på sedvanlig Variant-vis:

Adrian Santana Berg

Hvem er du, Adrian?

Jeg er en trønder fra bygda som flytter tilbake til Trøndelag etter å ha vært student i noen år. Jeg er en rolig sjel som på fritiden gjerne inntar sofahjørnet eller sitter foran dataskjermen.

Koding ass, hva er greia? Hva gjorde at du ville begynne med utvikling?

Da jeg var omtrent 5 år kom pappa hjem med en datamaskin. Siden da har interessen ikke avtatt, for å si det sånn. På den tid var det riktignok ikke mye koding som som ble gjort, men mer en generell interesse for data. Deretter når tiden begynte å nærme seg slutten av videregående skole og man må begynne å tenke på hva man har lyst til å gjøre med livet sitt, kom det kanskje ikke som noe sjokk at valget ble noe som omhandlet datamaskiner og teknologi. Samtidig startet interessen for utvikling å bygge på seg. Å løse et problem med kode er meget tilfredsstillende.

Hvilken kul gadget mener du alle teknisk interesserte burde ha?

En kul gadget, eller kule gadgets som det raskt blir, jeg mener teknisk interesserte ikke nødvendigvis burde ha, men som er kult å ha, er gadgets for hjemmet. Hjemmeautomatisering er noe jeg synes er kult. Det å kunne slå på TVen, starte støvsugeren eller sette på musikk på kjøkkenet mens man lager mat kun ved å bruke stemmen er gøy. Kanskje er det bare jeg som er for lat til å gjøre det på tradisjonelt vis.

Hvilken GIF beskriver deg best?

Maciek Adamczyk

Hvordan vil du beskrive deg selv, Maciek?

Jeg er en blid person som liker å være blant mennesker, og være der det skjer. Hvis det skjer ingenting får jeg noe i gang. Jeg er glad i å reise og oppleve andre kulturer, men sier aldri nei takk til en tur med bål, turmat og hengekøye. Jeg har oppvokst med en gitar i huset, noe som gjorde at jeg er over middels glad i musikk, spesielt gamle rocklåter.

Du har jo jobbet som utvikler før du påbegynte mastergraden, hva har du savnet mest fra arbeidslivet sammenlignet med skolegang?

Meningsfulle arbeidsoppgaver. Jeg liker å jobbe med ting som var en del av noe større, noe andre kunne ta nytte av. Når jeg startet på mastergraden merket jeg at selv om dagene var litt lengre på jobb gikk timene ofte raskere enn på skolen.

Hvilke tre band skulle du ønske å kunne se live?

  • Pink Floyd
  • The Beatles
  • AC/DC

Hvilken GIF beskriver deg best?

Bonuspoeng til oss som klarte å kapre slike flotte nye kolleger! Maciek og Adrian har tydelig med seg masse kunnskap og iver til Variant. Nå har vi kommet godt på plass i vårt nye hjemmekoselige kontor, og vi har en spennende høst i møte med nye kolleger og kunder. Men, det er absolutt rom til flere, så du må gjerne stikke innom Digs for å hilse på oss. Eller du kan ta en titt på våre stillinger.

Variant

Blogg for Variant

Christian Brevik

Written by

Variant

Blogg for Variant

More From Medium

More on Variant from Variant

More on Variant from Variant

Community space & podcast-studio

Mikael Brevik
Feb 17 · 4 min read

More on Variant from Variant

More on Nye Varianter from Variant

More on Nye Varianter from Variant

Ny variant: Malin Christine Karlsen

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade