Nye varianter: Bror, Linn og Simen

Hilde Reindal
Oct 1 · 4 min read
Image for post
Image for post
Hei nye Varianter 👋

Mens vi har begynt å finne frem både ulltøy og skjerf for å møte det trønderske høstværet, så er det spesielt gledelig å starte en ny måned med hele tre(!) nye varianter for andre måned på rad. 🥳

Denne gangen ønsker vi velkommen til en variert🥁 bukett bestående av en prosjektleder, en utvikler og en designer. Med disse fine folka får vi dermed styrket alle våre tjenesteområder. Tradisjonen tro skal vi la dem presentere seg selv med egne ord.

Bror Brurberg

Bilde av Bror Brurberg
Bilde av Bror Brurberg

Så, fortell oss litt om deg selv og hvem du er.

Jeg er en kar på 26, flyttet til Oppdal fra Tønsberg i september 2019. Samboeren er derfra, og det er et sted som gir meg store muligheter til å holde på med hobbyene mine. Mine hobbyer innebærer fjellturer, snowboard, langrenn og stisykling (helst fort nedover, oppoverbakker er et nødvendig onde). Jeg er ellers inne forstått med at jeg har mark i ræva, og har et behov for å “lea på liket” så ofte som mulig. Nå om dagen pusser vi opp et 70-talls hus, også hjelper vi med å pusse opp hos svigermor også. Målet mitt for 2020 var å bli mer handy, det har jeg klart 😅

Hva var det som gjorde at du ble en utvikler?

Lang historie kort: Jeg jobbet i en skateshappe fra jeg var 13 til jeg var 17. Sjefen min hadde jobbet som webdesigner før (men han ville heller følge lidenskapen sin og ikke pengene), han fortalte om den gamle jobben sin og dette kombinert med eksplosjonen av smarttelefoner skjønte jeg hva jeg ville gjøre når jeg ble voksen.

Hva slags musikk liker du å høre på når fingrene hamrer på tastaturet?

Musikk?! Tja, om jeg må høre på musikk så er det fort tropical house, house, eller god gammeldags top-liste musikk, men jeg kan også snike meg bort i litt urørt kategorien. Men jeg foretrekker heller stillhet eller en podcast (Cortex, Accidental Tech Podcast og Kortslutning).

Hvilken GIF beskriver deg best?

Constantine, Kermits nemesis, utkledd som Darth Sidious som sier “Do it”.

Linn Helen Dyrhaug

Bilde av Linn Helen Dyrhaug
Bilde av Linn Helen Dyrhaug

Hvem er du, Linn Helen?

Ei rimelig blidspent dame, på 29 år fra Tydal ⛰️ Jeg har en bachelor i internasjonal markedsføring og bakgrunn fra medie- og reklamebransjen. Jeg gleder jeg meg veldig til å komme i gang hos Variant og bli kjent med gode, rause kolleger og kunder.

Hva er det du syns er gøy med prosjektledelse?

Menneskene. Det å sammen med både team og kunde, løse utfordringer og nå ønskede mål. Ingen prosesser og prosjekter er like, det er gøy!

Hva gjør du når du ikke er på jobb?

Med en valp i hus går det meste av fritiden med på å trene og være ute på tur i skog og mark 🐶 Helst i hengekøye eller telt, på sjøen eller på fjellet. Jeg er frivillig for flere organisasjoner og trives i travle hverdager med mye som skjer. Når verden forhåpentligvis er frisk igjen gleder jeg meg til å reise og utforske mer kultur, mat og god vin 🍷

Hvilken GIF beskriver deg best?

Hverdagsfølelsen akkurat nå 😄

Simen Strøm Braaten

Bilde av Simen Strøm Braaten
Bilde av Simen Strøm Braaten

Hei Simen! Kan du fortelle oss litt om hva som gjør deg til akkurat deg?

Gjett om jeg kan! Skal vi seee.. Jeg vil si at spørsmål og optimisme er mye av det som gjør meg til meg. Jeg liker å dra i gang gode samtaler foråsirresånn.

Hva er det med design som engasjerer deg?

Å kunne formidle vanskelige ting på en enkel måte. I tillegg til det å lage brukeropplevelser som er så gode at du ikke tenker over hvordan det kunne vært ellers. Bare fordi det føles som det eneste rette.

Vil du fortelle om noe nytt du har lært? Stort eller smått 🤓

Å! Ja, jeg går stort jeg. Type makro-stort. For jeg leste akkurat en bok som heter “Det er nok nå” (Linn Stalsberg). Kort fortalt så handler den om hvordan det overordna økonomiske systemet vårt, det som sees på som nyliberalismen, fører til et økt fokus på det individuelle. At alle skal være så vellykka på alle områder, og at det aldri blir nok.

Det syns jeg er spennende. Hvordan det større bildet påvirker vårs i hverdagen, og i gjengjeld hvordan små ting vi gjør i hverdagen påvirker det større bildet.

Nei, i blant må man si at det er godt nok. Som med hvor mye tid jeg skal bruke på å filosofere rundt et enkelt spørsmål. Tror jammen meg det er godt nok nå.

Hvilken GIF beskriver deg best?

Og i morgen er det allerede Variantdag igjen! Denne gang er det mye læring som står på agendaen for våre ferskeste konsulenter gjennom variant:skudd, i tillegg til at vi skal researche en design-podcast og ha målrettet kompetansebygging for prosjektlederne. 🎉

Variant

Blogg for Variant

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store