Sommeren på hell. De fleste deler av Norge har hatt lange perioder med flott vær!

Da er sommeren over og vi kan gløtte litt på tallene så langt i år.

Andre kvartal er med sine 59 arbeidsdager årets svakeste kvartal med tanke på resultatforutsetninger. Av disse 59 var 19 og 18 i hhv. april og mai. Juni med sine 22 arbeidsdager er dermed måneden som bærer kvartalet og hele kvartalet i stor grad er avhengig av for å skape handlingsrom og bonus for oss alle.

I juni hadde vi 3624 timer tilgjengelig for fakturering. Det er det 3dje høyeste gjennom tidene. Av disse ble 3474 timer levert i gode oppdrag og fakturert. …


Rondane, med rondeslottet på 2178 meter godt synlig. Hva blir vår neste fjelltopp?

I april gjennomførte vi Variants årlige strategisamling Vidsyn 2021. Her var tema selvsagt mye om synergien mellom Variant Trondheim, Variant Oslo og Variant som konsern. Og virkelig gode nyheter. Per 30. april hadde vi klar leder og ledergruppen for Variant Oslo. Det kommer i en eller flere egne poster ganske straks!

Et av utfallene fra Vidsyn er et strategisk fjellkart som visualiserer hvor vi er


Mars en av dagene det var sol. Påsken, tiden for flotte skiturer eller sjøsetting og båtliv. Her Trondheim sett fra Lade.

Mars 2021 er historie og vi kan trekke opp noen kortere og lengre linjer. De siste 12 månedene er noen som de fleste aldri vil glemme. Vi har nå levd med de mest inngripende tiltakene i samfunnet noen sinne fra den moderne staten, i over 1 år. I varierende grad er det åpnet, lukket eller begrenset deler av samfunnet. Og nå ser vi tydelig lys i enden av tunellen.

Med tanke på økonomien i Variant er mars årets viktigste måned. Det er den eneste måneden med 23 arbeidsdager, og hoveddelen av påska er i april. Resultat man “mister” i mars…


November. Starten på vinteren med skiturer og juleforberedelser. De siste årene likevel gjerne snøfattig i byen og lavlandet. Vil man gå på ski må man dra opp i fjellet. Så noen har fått prøvd skiene og vi andre kan nyte det flotte høstværet med gode turmuligheter ute på barmark også uten ski.

Flott høstvær ved sjøen

November endte med et svakt økonomisk resultat. Vi har hovedfokus på å få oppdrag til alle. Og ser an forsiktig positiv utvikling her siden oktober. Bra jobba!

Faglig har november vært en knallsterk måned med hele 3 sterke bloggposter om innføring av OKR i Variant, og hvordan vi…


Oktober. Historisk måneden for det første snøfallet i Trondheim, Halloween, vinteropptak av båter og flotte høstturer.

oktober i all sin prakt

Økonomi

Økonomisk er oktober en av de månedene som bærer resten av kvartalet og året. Med 22 arbeidsdager er det måneden med klart sterkest resultatforutsetninger. En dårlig oktober vil være tilnærmet umulig å hente inn i resten av kvartalet. Og desember er tradisjonelt en måned der vi er fornøyde med å ikke gå i minus. Så resultat for kvartalet og dermed bonus til oss alle styres i stor grad av månedens resultat.

Oktober ble en ny rekordmåned for Variant. Med 28 ansatte (all time…


September er måneden for varianttur! Kudos til turkomiteen som planla, organiserte og gjennomførte vår fantastiske Varianttur til Hotell Union Øye. Der løste vi mysteriet om mordet på Fonas Jollesø og hadde det skikkelig lænt.

Foto: Simen

Økonomi

Økonomisk ble september en milepæl. Vi satte ny all time high på en rekke områder: 25 ansatte (all time high) og septembers 22 arbeidsdager gav 3682 timer tilgjengelig for oppdrag (all time high), 2647,5 fakturerte timer (all time high), for 2.9MNOK i salgsinntekt for våre timer (all time high) og 3.2MNOK i omsetning (all time high). Puh! Pust med magen nå før vi fortsetter.

Dette…


Varianthuset!

Høsten er i gang, og for oss som rekrutterer mange med oppstart i august er det lett å tenke at et nytt år starter nå. Rapporteringen for august er forsinket og demed også litt forkortet. Styrerapporterte initiativer er av den grunn ikke med denne gang, det tas inn igjen i septemberrapporten.

August ble en sterk måned med mye aktivitet. Resultatmessig den nest beste for året med en resultatgrad på 14.9%. Det er svært stor aktivitet på salg og oppdrag, og tydelig sterk konkurranse om oppdragene.


Velkommen tilbake fra ferie!

I Trøndelag har vi hatt en kontrastfylt sommer med en knallhet juni og en juli med kun 2 dager uten regn. Sommeren ble sterkere enn prognosen tilsa med et resultat på hhv. 0,4 og 0.2 MNOK for juni og juli.

Sommer og sol, ved skarnsundbrua

Som for mai er det suksess å vise til på rekrutteringsfronten. Kombinasjonen av markedsusikkerhet og langsiktig godt arbeid har båret frukter ved at vi nå har signert Variant nummer 28 som starter 1. oktober. Med 8 nyansatte som starter på 3 måneder får vi en ny mulighet til å vise hva vi står for ved å…


Mai måned med feiring, flagg og tog slik det var. Utsnitt av bilde CC wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:17._mai_i_Trondheim,_barnetoget_passerer_torget.jpg)

Mai ble en ny god måned for oss i Variant. Et resultat på 0.28MNOK og resultatgrad på 10.8%. Som for april er det underliggende usikkerheter som gjør at resultatet er mindre solid enn det ved første øyekast ser ut til.

Godbiten i månedens rapport er rekruttering. Blant flere suksesser i rekruttering har vi ansatt ny skysjef med tiltredelse 1. september!

Økonomi

Mai er kjent som en kort måned. Det er ofte en god måned for arbeidstagere med mye fri, inneklemtdager som egner seg for ferie, og av og til riktig godt vær. Mai 2020 ble våt og kald; 50% mer nedbør…


Varianthuset!

TL;DR:

April er den første måneden etter korona/covid 19; den nye tidsregningen. Enkelte konkurrenter permitterer ansatte mens andre er mindre berørt. Variants resultat for april er bra! Variant går bra. Bak tallene ser vi ekstraordinære tiltak som bidrar til at april tross forutsetningene og usikkerheten gjorde at vi fikk et godt resultat.

Variants april ble ekstraordinær! Per 1. mai 2020 er det 20 aksjonærer i Variant! Det er en knallsterk tillitserklæring at alle kan og vil bli med som eiere i Variant. Medeierskapsprogrammets første salg av aksjer er gjennomført og alle deltok. …

Variant

Blogg for Variant

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store