Variantdag #06–21. Foto: Simen

Månedens Variantdag er den første Variantdagen som gjennomføres i august måned. Vi gleder oss til å se alle sammen igjen etter sommerferien og til å møte noen ansikter fra Oslo-kontoret. Det er også fagkomiteens første organisering av fagdag og vi ønsker gjerne innspill til videre arbeid.

Dagen gjennomføres hovedsaklig på Clarion Brattøra med en workshop på huset for de ferskeste (og sprekeste) av oss.

07:45–08:15 Kaffe og mingling
08:15–08:30 Velkommen til Variantdag
08:30–09:00 🗳 Keynote: Hei Oslo!
09:15–11:30 🧠 Fasilitert opplegg hvor man selv velger hvor man ønsker å bidra/lære. …


Første fredag i hver måned samles alle Varianter for læring og gøy. Denne gangen ble det litt utsatt! Her er en oversikt over hva vi skal gjøre torsdag, 17. juni.

Ikke første fredag i måneden denne gangen! Heller ikke en fredag. Men en Variantdag er det likevel! Og ikke hvilken som helst gjennomsnittlig Variantdag. Men den siste før sommeren og etterfulgt av sommerfest på Jossa! Her er det en festdag fra start til slutt.

Agenda

08:00–09:00 🗳 Keynote: Variantdager.

09:00–11:30 🧠 Fasilitert opplegg

11:30–12:30 🥐 Lunsj.

12:30–14:30 🧠 Fasilitert opplegg.

14:30–15:00 😎 Prosjektpresentasjon

15:00–16:00 🧳 Statusoppdatering og infoslots

18:00– 🥰 Sosialt…


Første fredag i hver måned samles alle Varianter for læring og gøy. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 7. mai.

Vi møtes igjen, folkens! På agendaen for denne Variantdagen har vi Skudd med økonomikurs, workshop rundt Slack på konsernnivå, hvordan vi skal gjøre Variantdager fremover, workshop om designleads, imposter syndrome og ikke minst vi finne lyden av Variant!

Agenda

08:00–09:00 🗳 Keynote: Variant Konsern.

09:00–11:30 🧠 Variant-skudd og fasilitert opplegg.

11:30–12:30 🥐 Lunsj.

12:30–15:00 🧠 Fasilitert opplegg.

15:00–16:00 🧳 Statusoppdatering og administrativ info

18:00– 🥰 Sosialt: Vi møtes på trygg avstand for gode samtaler

Detaljer for hvert agendapunkt

Anders og Odd…


Første fredag i hver måned samles alle Varianter for læring og gøy. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 5. mars.

Full agenda denne gangen. I tillegg til Variant:skudd er det visning av Webinar fra NRK og Vipps, presentasjoner, onboarding-workshop og mye mer. Som om ikke faginnholdet er nok har sossisene lovet en fin avslutning på dagen. Vel møtt til Variantdag for mars, 2021!

NB: Denne Variantdagen holdes distribuert.

Agenda

08:00–09:00 🗳 Ett år etter pandemien slo til.

09:00–11:45 🧠 Variant-skudd (Utvikling) og fasilitert opplegg.

11:45–12:30 🥐 Lunsj.

12:30–15:00 🧠 Variant-skudd (Design) og fasilitert opplegg.

15:00–15:30 🧶 HMS-valginfo…


Hver måned har vi en dag utenfor kunde i Variant. En dag hvor vi jobber med oss selv som selskap og individer. Under nåværende samfunnsomstendigheter kjører vi en tilpasset gjennomføring. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 5. februar.

Årets første Variantdag. Julen er for lengst over, og COVID-19 fortsetter grepet rundt Trøndelag og Norge. Vi kjører derfor distribuert Variantdag denne gangen, men holder innholdet av like god kvalitet som ellers. Denne gangen knuser vi til med et heldagskurs om Universell Utforming fra eksterne kursholdere og mye annet bra innhold.

NB: Denne Variantdagen holdes distribuert.

Agenda

08:00–09:00 🗳…


Hver måned har vi en dag utenfor kunde i Variant. En dag hvor vi jobber med oss selv som selskap og individer. Under nåværende samfunnsomstendigheter kjører vi en tilpasset gjennomføring. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 2. oktober.

Sommeren er lang. Ikke bare for all hengekøyer som har vært å se i skogen, eller hytteturer til Oppdal, men for det er en lang periode uten vanlige Variantdager. Og det kjennes på kroppen og sinnet. Det skal bli godt å komme tilbake til faste fredager med alle samme under samme tak. Denne gangen er det Variant:skudd, gjennomgang…


Hver måned har vi en dag utenfor kunde i Variant. En dag hvor vi jobber med oss selv som selskap og individer. Under nåværende samfunnsomstendigheter kjører vi en tilpasset gjennomføring. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 5. juni.

Folkens! Dette er dagen. Bjørka har delt fra sine goder og gresset har tatt over som kilden til gråt og kløe. Alt ligger tilrette for å trekke inn i hus. Ikke hvilket som helst hus, men vårt hus! Den første Variantdagen der vi kan samles alle sammen under taket til Varianthuset. Og dette blir en viktig Variantdag, ikke…


Hver måned har vi en dag utenfor kunde i Variant. En dag hvor vi jobber med oss selv som selskap og individer. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 6. mars.

Er dette siste Variantdag hos Digs? Kanskje, kanskje ikke. Vi må se hvordan det går med nye lokaler. Men uansett ganske spennende! Og vi har et tettpakket program som vanlig.

Agenda

08:00–08:30 🥁 Felles: Brainstorming for rekruttering av erfarne konsulenter

08:30–08:45 🙏 Avgjørelse veldedig donasjon

08:45–11:00 🍃 Variant:skudd — Life hacks som konsulent

11:00–12:00 🍔 Felles lunsj: Sot & Sabrura

12:30–15:00 🧙 Fasilitert arbeid (se detaljer)

15:00–15:30


Hver måned har vi en dag utenfor kunde i Variant. En dag hvor vi jobber med oss selv som selskap og individer. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 7. februar.

Å hei hvor det går. Føles som knappe 14 dager siden forrige Variantdag, men her er den igjen! Vi har kommet oss etter kalaset (?), og følger opp med en ny fagfeiring. Denne gangen er det første slot for nyutdannede som en del av variant:skudd og jobbing med forskjellige initativ. Vi får også besøk av Jonas Follesø, CTO av Blueye Robotics, som skal starte dagen for…


Hver måned har vi en dag utenfor kunde i Variant. En dag hvor vi jobber med oss selv som selskap og individer. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 24. januar.

Første Variantdagen av året, og for en måte å starte den på! Det er nyttårskalas og ~150 glade kolleger, venner og bekjente står på trappene. På fredag runder vi av Variantdagen med fakirshow, Linesøya DJ-lag og ikke minst konsert med Johndoe! 🎉 Men før dette skal vi ha en heidundrandes Variantdag.

Agenda

08:15–09:00 🥁 Åpningskeynote: Presentasjon av Variant:skudd

09:00–09:30 🤟 Tore presenterer kvalitetssikring

09:30–10:00 💼 Statusoppdatering og…

Variant

Blogg for Variant

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store