Illustrasjon av to stykker som jobber sammen, én på data, og én med post-it-lapper
Illustrasjon av to stykker som jobber sammen, én på data, og én med post-it-lapper

Brukertesting er en av de tingene som du gjerne vil gjøre, men som er lett å nedprioritere fordi du kaaan jo fortsette uten. Spesielt om det er lite tid tilgjengelig i budsjettet, da er brukertestene ofte noe av det første som kuttes. For sånn teknisk sett er du ikke helt avhengig av innspill fra de som skal bruke tjenesten, for å kunne lage den. Men bare å skrive den setningen føles jo feil. For hvordan skal du kunne lage en tjeneste uten å forstå utgangspunktet til de som skal bruke den?

Intro

I del 1 så vi på hvilken verdi brukertesting egentlig har i moderne produktutvikling. Hva du får ut av det, og hvordan det kan passe inn i den større helheten av å utvikle et produkt eller tjeneste. I del 2 så vi på fortløpende brukertesting fra ståstedet til brukeren. I del 3 tar vi en kikk på hvordan du kan bruke fortløpende brukertesting for å oppnå mer engasjement rundt arbeidet som gjøres, både i teamet, men også organisasjonen som en helhet. …


Illustrasjon av en bruker som holder en snakkeboble i hånda, med brukergrenesnittet av en telefon på sida
Illustrasjon av en bruker som holder en snakkeboble i hånda, med brukergrenesnittet av en telefon på sida

Brukertesting er en av de tingene som du gjerne vil gjøre, men som er lett å nedprioritere fordi du kaaan jo fortsette uten. Spesielt om det er lite tid tilgjengelig i budsjettet, da er brukertestene ofte noe av det første som kuttes. For sånn teknisk sett er du ikke helt avhengig av innspill fra de som skal bruke tjenesten, for å kunne lage den. Men bare å skrive den setningen føles jo feil. For hvordan skal du kunne lage en tjeneste uten å forstå utgangspunktet til de som skal bruke den?

Intro

I del 1 av denne lille serien så vi på hvilken verdi brukertesting egentlig har i moderne produktutvikling. Hva du får ut av det, og hvordan det kan passe inn i den større helheten av å utvikle et produkt eller tjeneste. I denne delen skal vi ta en kikk på noe av det viktigste, nemlig fortløpende brukertesting fra ståstedet til brukeren sjæl. …


Illustrasjon av brukertest, med ulike brukere og en designer som tar notater.
Illustrasjon av brukertest, med ulike brukere og en designer som tar notater.

Brukertesting er en av de tingene som du gjerne vil gjøre, men som er lett å nedprioritere fordi du kaaan jo fortsette uten. Spesielt om det er lite tid tilgjengelig i budsjettet, da er brukertestene ofte noe av det første som kuttes. For sånn teknisk sett er du ikke helt avhengig av inputen fra de som skal bruke tjenesten, for å kunne lage den. Men bare å skrive den setningen føles jo feil. For hvordan skal du kunne lage en tjeneste uten å forstå utgangspunktet til de som skal bruke den?

Intro

Med det som grunnlag vil jeg invitere deg til et aldri så lite dypdykk i brukertesting som verktøy. Her er det mange godbiter å ta tak i, og derfor blir dette en serie med innlegg hvor vi ser på ulike deler av brukertesting. I tillegg til hvordan fortløpende, eller kontinuerlig brukertesting, passer inn i prosessen av å utvikle et produkt eller tjeneste. …


Vi var spente denne gangen. Hvordan ville korona slå ut på lønnsoppgjøret? Vi har egentlig to ulike koronalønnsspørsmål:

  1. Hvor mange koronapåvirkede lønnsoppgjør er rapportert inn til Tekna?
  2. Hvordan har korona påvirket lønna for Teknamedlemmer?

Først litt om vår filosofi rundt lønn, motivasjon og kompensasjon. Er du helt bristeferdig etter å få svaret på de to koronalønnsspørsmålene må du bare hoppe over de neste to avsnittene 😀.

Du motiveres ikke av lønna

Et prinsipp vi har i Variant er at vi ikke kobler lønn og lønnsjusteringer til prestasjoner. Vi opererer på ingen måte med begrep som high og low performers eller lignende. Urettferdig? Ikke så sikker på det. Lurt for å oppnå gode prestasjoner? …


November. Starten på vinteren med skiturer og juleforberedelser. De siste årene likevel gjerne snøfattig i byen og lavlandet. Vil man gå på ski må man dra opp i fjellet. Så noen har fått prøvd skiene og vi andre kan nyte det flotte høstværet med gode turmuligheter ute på barmark også uten ski.

Image for post
Image for post
Flott høstvær ved sjøen

November endte med et svakt økonomisk resultat. Vi har hovedfokus på å få oppdrag til alle. Og ser an forsiktig positiv utvikling her siden oktober. Bra jobba!

Faglig har november vært en knallsterk måned med hele 3 sterke bloggposter om innføring av OKR i Variant, og hvordan vi jobber i produktteam med produktutvikling. …


Det designes digitale apper og fysiske produkter med fantastiske brukeropplevelser i rekordfart. Løsninger med et visuelt appellerende design, flyt og støtte for at hvem som helst kan bruke løsningene uten å være ekspert, ha et perfekt syn eller være født inn i den digitale verdenen. Omtrent alle utviklingsteam har designere med på laget. Utviklere ser ikke lenger på «frontend» som det enkle som bare må gjøres for å synliggjøre den avanserte teknologien bak, men som en viktig forutsetning for gode brukeropplevelser.

Det har vært en enorm utvikling i anvendelse av desigtekning og metodikk de siste ti årene, og designdrevne prosjekter er nærmest blitt en hygienefaktor for mange selskap. …


I was slow to embrace TypeScript. Not because I think TypeScript is bad, but more for my love of the dynamism of JavaScript. Surprisingly, I find myself looking back at the past projects and they’ve all been in TypeScript. I think it might be time to face the truth: I mostly code in TypeScript. But in my React projects, there has always been one thing bothering me: React.FC.

Image for post
Image for post

For some reason when I was learning TypeScript and React almost all blog posts, tutorials and examples were using React.FC to type up function components. And it makes sense in a way. You have a built-in type in the DefinitlyTyped React types that says React.FunctionComponent. Seems like a perfect fit! But alas, I think it is the wrong path to take and has some obvious drawbacks. I suggest typing properties directly as a function parameter instead of the React.FC


Image for post
Image for post

Vi har skrevet en bloggpost om hva OKR er og hva det hjelper organisasjoner, team og den enkelte ansatte med. Nå er tiden kommet for å implementere OKR som et verktøy for å prioritere hva vi skal fokusere på for å realisere vår visjon, og hvordan vi kan måle at vi er på vei dit. For å oppsummere; OKR knytter sammen målene til selskapet, teamene og varianter for å omsette vår strategi til målbare resultat. Tilnærmingen sørger for at alle i virksomheten drar i samme retning og operasjonaliserer den overordnede strategien.

John Doerr gir noen råd om implementering av OKR i boka si “Measure What Matters” som vi tar med oss på…


Image for post
Image for post
Photo by Arvid Malde on Unsplash

Det har aldri vært meningen å bare finnes i en by. Vi elsker å lære, vi har læreglede. Og med et kontor til i en annen by vil vi få et annet miljø som utfordrer oss og får oss til å lære enda mer. Vi har hele tiden jobbet hardt for å ikke bli sittende rolig og tilfredse med oss selv og i troen på at vi har gjort alt riktig. Perspektiv har alltid vært viktig for oss, å oppfatte verden, forretning og teknologi fra forskjellige vinkler. …


Helt fra oppstarten av Variant har vår selskapsstrategi og realiseringen av denne vært et yndet diskusjonstema, være seg i ledermøter, på slack eller Variantdager. Parallelt med at vi har jobba med å utforme og følge opp strategien vår, har OKR blitt et ganske velkjent begrep. Leser man et par bloggposter og ser noen YouTube-filmer kan det nesten virke som at det eksisterer en universell enighet om at OKR er løsningen på alle dine problemer. Det er det nok ikke. I riktig kontekst, med riktig forventning og fornuftig bruk tror vi likevel at OKR er et nyttig verktøy.

Det fins veldig mange gode forklaringer på hva OKR er, her er noen gode…

About

Variant

Blogg for Variant

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store