ลดน้ำตาล เห็ดหลินจือ รักษาโรคเบาหวานที่ต้นเหตุ!

Amorn Wattana
Mar 24 · 2 min read

รักษาโรคเบาหวานได้จริง! สารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือกระตุ้นการสร้างอินซูลินช่วยลดน้ำตาลในเลือด และสรรพคุณเห็ดหลินจือยังช่วยฟื้นฟูตับอ่อนอวัยวะที่ผลิตอินซูลินให้กลับมาทำงานปกติ ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อาการดีขึ้นเรื่อยๆ

เห็ดหลินจือกับเบาหวาน

อันตรายของโรคเบาหวาน และสาเหตุ

โรคเบาหวาน คือ ปัสสาวะหวาน โรคยอดฮิต 1 ใน 10 ของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุด เกิดจากการทำงานของ “ฮอร์โมนอินซูลิน” (Insulin)ของร่างกายผิดปกติ ส่งผลให้ อินซูลิน ซึ่งมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆเพื่อไปใช้เป็นพลังงาน ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดการคั่งของน้ำตาลในเส้นเลือดแดง และถูกไตขับทิ้งออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ส่งผลให้อวัยวะต่างๆเสื่อม

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานยังต้องมีชีวิตที่สุ่มเสี่ยงและควรดูแลควบคุมน้ำตาลในเลือดตลอดชีวิต รวมถึงการจำกัดอาหารในการรับประทาน และยังจะต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้หากเบาหวานขึ้นตาก็มีสิทธิตาบอดได้ หรือถ้ามีบาดแผลก็ทำให้รักษาได้ยาก ซึ่งถ้ามีโรคที่ต้องผ่าตัดก็จะต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้เสียก่อน

และมีโอกาสที่จะเกิดแผลเรื้อรังจนไม่อาจรักษาได้ เช่น

  1. โรคทางระบบเส้นเลือดและหัวใจ เมื่อระดับน้ำตาลถูกสะสมในเลือดในปริมาณมาก ทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นเลือดมากขึ้น โดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจ เป็นผลให้เส้นเลือดแคบลงและอาจเกิดการอุดตัน นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสของเส้นเลือดแข็งได้เช่นกัน ซึ่งอาจนำไปสู่อาการเจ็บหน้าอก (Angina) หัวใจขาดเลือด (Heart Attack) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (Peripheral Artery Disease) เป็นต้น ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเส้นเลือดและหัวใจได้มากกว่าคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตและพิการได้สูงมากกว่าคนทั่วไป
  2. โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเรื้อรังสามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาททั่วร่างกายขั้นปานกลางถึงรุนแรง เมื่อเกิดแผลขึ้นในบริเวณต่าง ๆ จึงรับความรู้สึกได้น้อยลง เนื่องจากปลายประสาทเกิดอักเสบ ทำให้เกิดอาการชา และประกอบกับการไหลเวียนของเส้นเลือดไม่ดี แผลจึงเกิดการลุกลามได้ง่าย และอาจต้องตัดอวัยวะบริเวณนั้นทิ้ง โดยโรคที่พบได้บ่อย คือ ปลายประสาทอักเสบ (Peripheral Neuropathy) ที่ส่งผลต่อการรับความรู้สึกหรือความเจ็บปวดที่มือหรือเท้าบกพร่อง มีอาการชา รวมไปถึงระบบการย่อยอาหารที่ผิดปกติ ปัญหาด้านการขับถ่ายปัสสาวะ เป็นต้น
  3. โรคเบาหวาน ผู้หญิงขณะตั้งครรภ์จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ มีโอกาสแท้งบุตรสูงขึ้นหรือทารกในครรภ์อาจจะเสียชีวิตได้ ทารกอาจมีน้ำหนักตัวมากทำให้คลอดลำบาก และมีโอกาสเกิดอันตรายระหว่างการคลอดได้สูงขึ้น
  4. โรคแทรกซ้อนทางไต เป็นโรคสำคัญอีกโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากปริมาณน้ำตาลในเลือดที่มีมากขึ้นกว่าคนปกติ ทำให้ไตทำงานผิดปกติ มีโปรตีนเล็ดลอดออกทางปัสสาวะ ซึ่งในระยะแรกจะไม่สามารถตรวจพบโรคแทรกซ้อนนี้ได้จากการตรวจเลือด แต่จะตรวจพบได้จากปริมาณโปรตีนที่มากขึ้นในปัสสาวะ หากไตอยู่ในภาวะการทำงานหนักเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดภาวะไตวายได้

โรคเบาหวาน การตรวจค่าน้ำตาลในเลือด

  1. คนปกติ ก่อนทานอาหารต้องมีน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หลังอาหารต่ำกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  2. คนที่เป็นเบาหวาน ค่าของน้ำตาลในเลือดจะมากกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ก่อนทานอาหาร และมากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หลังจากทานอาหาร
  3. ผู้ที่มีค่าน้ำตาลระหว่างกลาง 100–125 ก่อนทานอาหาร และ 140–199 หลังทานอาหารนั้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ต้องทำการตรวจใหม่ โดยการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำซึ่งจะก่อนทำการตรวจต้องอดอาหาร 6–8 ชั่วโมงในตอนกลางคืน แล้วมาเจอะเลือดในตอนเช้า หลังจากเจาะครั้งแรกจะต้องดื่มน้ำตาลกลูโคสทันที 1 แก้วให้หมดภายใน 5 นาที แล้วรออีก 2 ชั่วโมงจึงจะทำการเจาะเลือดอีกครั้งเพื่อดูความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังจากที่ร่างกายได้รับน้ำตาล ดูว่าฮอร์โมนอินซูลินจะยังมีคุณภาพสามารถพาน้ำตาลไปใช้ได้ดีขนาดไหน มีเหลือตกค้างหรือไม่?

เห็ดหลินจือรักษาโรคเบาหวาน ลดระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง

  • สารสำคัญกลุ่ม Polysaccharide ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการสร้างอินซูลิน เมื่อร่างกายสามารถสร้างอินซูลินได้มีประสิทธิภาพ จะทำให้อาการของโรคเบาหวานดีขึ้นได้ เนื่องจากปกติคนที่เป็นเบาหวานนั้น ส่วนใหญ่ร่างกายจะผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นการทานเห็ดหลินจือแดงจึงเป็นการแก้ไขโรคเบาหวานถึงต้นเหตุ!
  • ประโยชน์เห็ดหลินจือยังมีสรรพคุณช่วยลดความอยากรับประทานของหวาน น้ำตาล หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งปกติอาหารเหล่านี้เป็นของต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มากมายที่ได้รับการพิสูจน์ถึงสรรพคุณจากเห็ดหลินจือรักษาโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดที่สูง และยังสามารถช่วยในการรักษาผสมกับแพทย์แผนตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็ดหลินจือยังช่วยลดผลข้างเคียงของยาที่รับประทาน

งานวิจัยเห็ดหลินจือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การทานเห็ดหลินจือไม่มีผลข้างเคียง หรืออันตราย แม้จะกินต่อเนื่องเป็นเวลานาน

นอกจากนี้ยังมี รายงานการวิจัยเห็ดหลินจือของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า “สปอร์เห็ดหลินจือ” เป็นส่วนที่ดีและให้ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะส่วนที่กะเทาะเปลือกหรือเยื้อหุ้ม เพราะอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางยาในปริมาณที่เข้มข้นและสูงกว่าสารสกัดส่วนอื่นของเห็ดหลินจือหลายเท่า

เห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2 จากสายพระเนตรอันยาวไกล!

อ่านต่อ … วโรยา สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 วัตถุดิบจาก โครงการสวนเกษตรเมืองงาย จากสายพระเนตรอันยาวไกล

Varoya

Amorn Wattana

Written by

Varoya

Varoya

สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 สรรพคุณที่สูงกว่าเห็ดหลินจือแดง

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade