Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Daruj k Vánocům radost

Někteří z nás dříve v období adventu navštěvovali domovy důchodců, aby zpříjemnili čas seniorům a seniorkám. Zazpívat koledy, zahrát si stolní hry nebo přinést cukroví a popovídat si. Do domovů se ale pro bezpečí babiček a dědečků už druhým rokem o Vánocích nemůže. Jak jim tedy můžeš udělat radost alespoň na dálku?

Určitě už jsi slyšel o Ježíškových vnoučatech. Projekt Českého rozhlasu, který plní přání prarodičům z různých koutů republiky. Většinou jde o ty, kteří nemají dostatek financí ani rodinu, která by jim přání pod stromeček nadělila. Ve wish listu můžeš najít cukroví, holicí strojek, stromeček nebo třeba výlet do muzea Louvre. Stačí si vyhledat web Ježíškova vnoučata, vybrat přání a ve jménu Ježíška ho nadělit! Ne vždy jde o materiální hodnotu, proto se dary pohybují v hodnotách pár korun až tisíců, a pokud nenajdeš přání, které jsi schopný/schopná splnit, můžeš jen přispět, a stát se tak součástí sbírky, která splní, co by bylo pro jednoho nesplnitelné.

Laskavý dopis je projektem organizace Lepší senior, která pořádá mimo jiné i přednášky a webináře. Tento projekt je prostředníkem mezi tebou a seniorem a přijde mi nejbližší pro naši generaci nevydělávajících studentů. Když se zaregistruješ, je ti přidělený dědeček či babička a ty mu/jí jednoduše napíšeš dopis, který potom buď oskenuješ a pošleš přes formulář, který snadno najdeš u nich na webu, nebo můžeš dopis tradičně zaslat poštou. Korespondence se seniorem pak může být dlouhodobá nebo jen jednorázovou radostí.

Budějcká noclenka je jeden z projektů Městské charity České Budějovice. Padesát korun — tolik stojí pobyt člověka bez domova na jednu noc v Noclehárně sv. Pavla. Krom teplého noclehu se jedinec i nají a osprchuje. Každá zakoupená noclenka má přidělené ID, takže se i dá jednoduše vyhledat, jestli už byla ta tvá využita. Tato symbolická částka službu noclehárny samozřejmě zcela nefinancuje, i přesto ale stačí na to, aby některý z budějovických bezdomovců měl klidnou noc.

Budějcká stravenka je podobný projekt přispívající budějovickým občanům, kteří provádějí úklid města. Darováním 60 korun dostane některý z Budějčanů bez domova stravenku stejné hodnoty, a učí se tak pracovním návykům. Mezi další projekty českobudějovické charity patří Darování oblečení nebo třeba Darování vybavení do domácnosti. V obou případech předem zvaž, jestli halenka či židle ještě někomu může posloužit a koukni jestli nejsou předměty poškozeny. Na internetu se můžeš podívat, o co je momentálně zájem. A na závěr, než oblečení odneseš na adresu Riegrova 32, tak dej vědět, ať s tvojí návštěvou počítají. V případě nábytku vyplníš na internetu formulář. Více informací najdeš na dchcb.cz.

Zmíněné organizace a mnoho dalších je snadno dohledatelných na internetu, ale třeba i na Instagramu. Proto si klidně udělej vlastní výzkum a zvaž, co by ti vyhovovalo nejvíce. Nutné je také zmínit, že většina těchto organizací funguje po celý rok! Z jednoho vánočního přání se tedy může stát hezký zvyk. A ještě poslední tip… Jestli tě pomoc babičkám a dědečkům zaujala, zvaž dobrovolničení v domovech. Protože nejlepšími dárky, jak už všichni víme, věci hmotné být nemusí.

text Eliška Anna Kubíčková, foto FB Budějcká noclenka

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vedneměsíčník

Vedneměsíčník

More from Medium

Mahler — chamber vs. symphonic

Week 5: The Sovereignty Principle

Spreading the Creative Commons and Open GLAM principles in Brazil

Illustration of several rivers flowing towards a larger river and its delta. The rivers are represented in blue, with green, yellow and red banks, and on an orange and yellow background.

Different Methods of Doing a Safety Walk