Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Entrée — prosinec 2021

Naši drazí čtenáři,

právě držíte v rukách poslední číslo Vedneměsíčníku v tomto roce. Rok 2021 pomalu končí, a stejně jako každý rok, poslední číslo je pojato spíše ve vánočním duchu, takže se můžete těšit například na tipy na netradiční vánoční dárky, jak si udržet pozitivní mysl i za těchto rušných, covidových dní, nebo i na recept na vánoční cukroví. Samozřejmě i ne tak úplní milovníci Vánoc si přijdou na své, dočtete se třeba o každoročním maratonu psaní dopisů od Amnesty International nebo zjistíte zajímavosti o slavném českém spisovateli Jiřím Hájíčkovi, který je hostem sekce Znáte se s? v tomto čísle.

Ale ať už jste vánočně naladěni nebo ne, za celou redakci vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2022, který se neodvratně blíží. Doufáme, že tuto dobu prožijete v obklopení svých nejmilovanějších, protože hlavně o tom Vánoce jsou. Vzhledem k této době, kvůli které prožíváme svátky už třetím rokem tak trochu jinak, vám přejeme čistou a klidnou mysl. Všichni moc doufáme, že nás v novém roce čeká už jen to dobré. Teď vám ale přejeme příjemné čtení, nejlépe u šálku teplého čaje nebo nad talířkem cukroví, a budeme se na vás těšit v příštím čísle!

Kristýna Janů, šéfredaktorka

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vedneměsíčník

Vedneměsíčník

More from Medium

The Generic Grouping, Intellectual Laziness and Ugliness

Do you know how to make Node-RED a complete IoT solution?

COVID-19 origins —  a review of the lab leak saga.

How New Fathers Respond to “Dadvertising”