Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Hořkosladká Evropa…

„Stop diktátu Bruselu!“ „Z České republiky se stala kolonie EU!“ vykřikuje na svém Instagramu Tomio Okamura, notorický odpůrce Evropské unie. Smutné, že má hnutí SPD v naší společnosti asi dvanáct procent zastánců. Někteří lidé si totiž přivykli jistotě a komfortu, které nám členství v EU přináší. Už je nerozeznávají a nedokáží domyslet důsledky czexitu. Toho využívají demagogové a překupníci se strachem. Svedou to tak bravurně, až si někdo doopravdy myslí, že nám chce Brusel zakázat písmeno Ř. Straší a vypouští dezinformace zejména o ‚nebezpečí‘ z řad přistěhovalců, LGBTQ+ komunity a vlastně jakékoli diverzity. Zasévají do společnosti strach, který ji prorůstá, a ze strachu zplozená nenávist se šíří mezi lidmi.

Ačkoli je motem Evropské unie ‚Jednotná v rozmanitosti‘, některé členské státy rozmanitost natolik potlačují, až překračují hranice základních lidských práv a vrací Evropu zpátky v čase. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na diskriminační zákony proti ženám nebo LGBTQ+ lidem do Maďarska nebo Polska. Hrůzným příkladem gradace nenávistných projevů je nedávná vražda dvou lidí v gay baru na Slovensku.

Proto je Evropa místem pro mladé lidi. Pro mladé lidi plných ideálů s chutí něco změnit, prosadit a společnost posouvat. Jsou to zejména mladí lidé, kteří nejčastěji vycházejí do ulic a bojují za správnou věc. Jde totiž převážně o jejich budoucnost. A to je právě to, co Evropa potřebuje. Něco s tím udělat.

Nesmíme se od problémů distancovat a stavět neviditelnou zeď mezi nás a EU. „Ať s tím teda ta Evropská unie něco udělá!“ Ale co my? My jsme přece součástí Evropské unie. A to nejen politici, ale i my, občané. Nestavme se do lehčí role pozorovatele a přijměme zodpovědnost. Náš hlas by měl být nejvíce slyšet. Víc než nenávistné hlasy extremistů a radikálů. Prostor k vyslyšení nabízí i české předsednictví EU, které mezi svých pět hlavních priorit postavilo i ‚odolnost demokratických institucí‘. Tak tuto příležitost nepromarněme.

text: Lucie Procházková, foto Anthony Beck

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store