Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Hra na delegáty aneb v Praze na tripu

Pražský studentský summit (PSS) je vzdělávací projekt, kterého se účastní více než 300 studentů středních či vysokých škol ze všech koutů Česka. Za sebe bych ho označila především jako skvělou příležitost dozvědět se plno zajímavých informací a nabýt nových zkušeností. Nedílnou součást této akce samozřejmě tvoří socializace, takže jestli chcete poznat nové lidi a získat pár desítek followerů na Facebooku či Instagramu, tak Summit je právě pro Vás. Celý projekt pořádá Asociace pro mezinárodní otázky a účastníci mohou rozvíjet znalosti z oblasti lidských práv, mezinárodního dění, ekonomie, světové bezpečnosti, životního prostředí apod. Jedná se o simulace činností mezinárodních organizací (OSN, EU a NATO). Při této činnosti si procvičíte kritické myšlení, prezentační a argumentační schopnosti a o mluvení před lidmi také není nouze.

Měla jsem letos na podzim to štěstí, že jsem se spolu se svými spolužáky dostala do modelu OSN v rámci Summitu. Přihlašovací řízení spočívalo ve vyplnění dotazníku, kde se objevila vyhledávací a interpretační část a součástí bylo i psaní krátkého stanoviska. Z nudného procesu jsme si ale udělali zábavné dopoledne strávené nad šálkem kávy a vynikajícím zákuskem, takže jsme se pobavili i nad tou nejzvláštnější otázkou. Po ohlášení našeho přijetí přišla velká euforie, ale zároveň i kapka zklamání, neboť z původních pěti členů našeho týmu se naše delegace musela skládat jen ze tří. Dva nešťastlivci veškeré dění ze Summitu sledují tedy jen na sociálních sítích a hltají naše chaotická vyprávění o zážitcích z jednání.

Celkem se uskuteční pět přípravných setkání a jedna závěrečná konference. Naše první přípravné setkání se řadí k jednomu z nejlepších zážitků mého dosavadního života. Průběh by se dal stručně popsat v několika větách: Vstávání ve 4 hodiny ráno. Výluka na trati. Bez mapy cestu opravdu nenajdeš. První setkání s lidmi ze Summitu a naše záchrana (měli mapu). Doražení do cíle. Visačkové šílenství. Úvodní proslovy. Šimon Pánek. Oběd. Orgánová část. Šmoulí jednání. Orgánová večeře. Večerní socializace. Vstřebávání dne plného zážitků.

Celý den zahájila proslovem hlavní koordinátorka a navázali další organizátoři. Součástí dopoledního programu byl také host Šimon Pánek, zakladatel a zároveň ředitel neziskové organizace Člověk v tísni. Jeho slova překypovala motivací, inspirací pro budoucí život, ale i připomenutím problémů dnešního světa a jejich možného řešení. „Kdo, pokud ne vy, má šanci tuhle zemi změnit tak, aby byla sebevědomější? Aby být aktivní, být dobrovolníkem, dělat něco neziskově nebo pomáhat nebylo považováno za něco mezi naivním hlupáctvím a neschopností? Musíme v sobě najít trochu patosu, protože pro to zvednout hlavu a jít s kůží na trh, provokovat, mít tu kuráž, tak na to je potřeba mít i trochu patosu. A hlavně se zbavit toho pocitu, že starat se o věci veřejné je trapné, že to se přeci nedělá. Není to trapné. Je to to nejcennější, co pro sebe a pro budoucnost můžeme udělat,“ povzbuzoval Šimon Pánek.

Pro mě nejzábavnější částí byla aktivita, kde jsme jednali jako šmoulové. Mým orgánem letošního roku je ECOFIN, takže jsme pochopitelně jednali o nálezu ropy na políčku farmáře a o tom, jak se finance z objevu využijí. Každý „šmoula“ měl svou vlastní roli a cíl, kterého měl v jednání dosáhnout a upřímně by mě nikdy nenapadlo, že o tak bizarní věci se dá jednat tak vášnivě. Původní nervozita ihned opadla a zápal do záležitosti mě ovládl natolik, že jsem se přestala ostýchat a šla si za svým. Ostatní orgány měly také velmi pozoruhodné praktické části, a to například ve formě jednání za jednotlivá ministerstva či jednání jako ingredience na pizzu. Obhajování stanovisek v roli špenátu je ceněnou zkušeností.

Proběhlo už i druhé přípravné setkání, které nebylo o nic méně vzrušující. Den opět začal proslovy a organizačními záležitostmi a součástí společného dopoledního programu byla tentokrát panelová diskuse o budoucnosti vzdělávání v ČR. Této diskuse se např. zúčastnil Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže na MŠMT, či Petra Slámová, místopředsedkyně asociace Občankáři. Hosté byli zahlceni dotazy od účastníků a časové rozpětí tohoto programu bylo prostě příliš malé pro tak obsáhlou konverzaci. Nicméně tento obohacující zážitek nebyl jediným toho dne. Každý účastník si mohl na dopolední část zvolit jednu z mnoha přednášek. K tématům přednášek se řadila novinařina, práce v Evropském parlamentu, výstavba armádního pluku, mezinárodní trestní soudnictví a další. Přednášku, které jsem se zúčastnila, vedl Robert Fremr, místopředseda Vrchního soudu v Praze. Hovořil o svých rozsáhlých zkušenostech z mezinárodního soudnictví, ale i o svém osobním životě a jak ho léta v soudnictví ovlivnila. Debata o trestu smrti, zkušenostech z Haagu či o případu, na který nikdy nezapomene, byla velmi napínavá, vzrušující a zároveň inspirativní.

Orgánová část druhého workshopu byla více administrativní. Jednotlivé orgány probíraly svá témata jednání pro letošní ročník. Obecný úvod do dané problematiky mě velmi obohatil a rozšířil mé znalosti, např. že Tunisko je daňovým rájem, by na první dobrou řekl jistě málokdo. Trénoval se také mluvený projev a někteří delegáti nacvičovali psaní stanoviska na aktuální problematiku. Zkušenosti s hledáním seriózních informací na ověřených zdrojích, citacemi či mluveným projevem se budou rozhodně hodit i při dalších studiích. Při projevech samozřejmě opět nechyběla skvělá témata na obhajobu a předsednictvo znovu předvedlo svou kreativitu. Stát si pevně za svým názorem a umět obhájit, že Přátelé jsou špatným seriálem nebo že Patrick ze Spongeboba je nejchytřejší postavou, vyloženě vyžaduje krev, pot a slzy.

Summit však nespočívá jen v jednáních či konferencích. V rámci Summitu také vychází občasník Chron. Jedná se o oficiální noviny PSS vydávané od roku 1995 na vybraných přípravných setkáních a konferencích. Je dostupný rovněž v online formě na stránkách PSS. Chron informuje o dění na Summitu a přináší relevantní texty o politice, společnosti a aktuální problematice. Takovým doplňkem k Summitu je také podcast se jménem Summit Talks, kde se probírají backroundy, studentský život a další zajímavá témata. Konkrétně např. vyšel podcast na téma náhradní mateřství či podcast s názvem Proč je maso plné antibiotik?

Pražský studentský summit tedy poskytuje mnoho možností pro osobní rozvoj a zisk nových zkušeností, přátel, a hlavně doživotních vzpomínek. Pouze po dvou setkáních už vím, že bych do toho šla kdykoliv znovu a že zážitky spojené se Summitem jsou jedny z nejcenějších. Za zdánlivě nudnou stránkou jednání se skrývá mnoho zábavy, potěšení a legrace. Vžít se do role delegáta může každý.

Text Lucie Lindovská, foto https://www.studentsummit.cz

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store