Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Klimatická konference OSN v Glasgow

Dne 1.11. až 12.11. 2021 se ve skotském městě Glasgow uskutečnila konference o klimatických změnách. Tato konference měla za cíl sepsání dohody pro zastavení globálního oteplování pomocí snížení emisí všech států EU, ekologizaci automobilového průmyslu, odstoupení od fosilních paliv, odlesňování, emisí metanu, ale také finanční podporu rozvojových zemí.

Od pondělí 1.11. se jednalo o správném plánu pro snížení emisí, který bude platný následujících 9 let. Plán je obdobou Kjótského protokolu, který byl přijat v prosinci 1977 a byl podepsán Českou republikou v listopadu 1998. V celé této dohodě je zásadní změnou odklonění od používání uhlí při výrobě elektrické energie. Po dlouhou dobu bylo ve hře úplné zrušení používání uhlí, ale na poslední chvíli, tedy v pátek 12.11. okolo osmé hodiny večerní, se muselo kvůli požadavkům Číny a Indie od smlouvy odstoupit a přijmout pouze odklon. Ten následně podepsalo téměř 200 zemí. Jedni z největších producentů emisí — Indie a Čína — stanovili lhůty, kdy budou uhlíkově neutrální. Tato data ale cíl EU zaostávají o deset let.

Snížení emisí členských států EU by dle dohody mělo být okolo 55 % oproti roku 1990. Toto snížení se vztahuje pro všechny státy dohromady, ne pro každého zvlášť. Následně do roku 2050 by měla být uhlíková stopa všech států okolo 0. Více než 40 zemí by v nejbližší budoucnosti mělo celkově opustit výrobu energie z uhlí (součástí těchto zemí ale není USA ani Čína).

A proč jsou vlastně tato jednání tak důležitá? Dle nejnovějších výzkumů se bez totiž okamžitého omezení emisí zvýší celková teplota klimatu o 2,7 °C, to by zapříčinilo například smrt všech tropických korálových útesů, nebo rychlejší tání ledovců a následné zvyšování hladiny oceánu. Pokud by se ale dle nově stanoveného plánu pokračovalo, byl by růst teploty okolo 1,5 °C.

Tato akce také přilákala mnoho skupin aktivistů, které se jakýmkoliv způsobem snažily zvýšit tlak na jednající politiky. Například španělská skupina Marcha Glasgow připlula trajektem do Portsmouth, poté šla 600 km pěšky. Skupina Camino to COP26 šla naopak z Londýna a Bristolu do Glasgow 2 měsíce. Někteří se k části jejich cesty přidali, ale jen na jeden den.

Mezi zástupce České republiky patřili například Andrej Babiš (bývalý předseda vlády ČR) nebo Richard Brabec (ministr životního prostředí). ČR v roce 2020 splnila cíl, a to snížení emisí o 20 % oproti r. 2005, do r. 2030 navýšila nároky na snížení emisí oproti r. 2005 o 30 %. K snižování množství emisí nepřispívá například ani kůrovcová kalamita, která je naopak jejich zdrojem.

U nás doma ovšem máme našlápnuto správným směrem, alespoň podle slov primátora Prahy Zdeňka Hřiba, který prohlásil hlavní město Česka za průkopníka energetické transformace a péče o životní prostředí. Poukazuje na zlepšení kvality ovzduší, snížení smogu ve městě, rozvoj zeleně, snížení produkce odpadu a jeho opětovné využití, udržitelnou výrobu energie a snížení nebo úplnou nezávislost na dodávce elektrické energie do velkých měst. Mezi pražské projekty proto například patří zpracování pražského biologického odpadu na biometan. Jím by později mohla být poháněna veřejná doprava nebo nákladní popelářská auta. Zajímavý je také projekt umístění solárních panelů na střechy 37 pražských středních škol.

text Anna Pražáková, foto novarepublika.cz

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store