Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Láska je skutečně všude kolem nás

Blíží se nám Vánoce a s tím i spouta neodmyslitelných věcí s Vánoci spojená. Každoroční těšení se na trhy, světýlka, punč a spoustu dalších věcí. Pro mě a určitě spousty z Vás k Vánocům patří kouzelný film Láska nebeská, bez kterého by zdaleka Vánoce nebyly takové.

Režisér Richard Curtis, už dříve známý díky fenomenálním filmům jako Notting Hill či Deník Bridget Jonesové, poslal do světa tuto romantickou komedii už v roce 2003 a od té doby neztratila svoje kouzlo.

V příběhu se promítá několik romantických dějů častokrát spolu propletených. Od britského premiéra, který se během třiceti sekund zamiluje do své asistentky, přes Brita, který se rozhodne odcestovat do USA najít štěstí, kde se hned v prvním baru pozná s krásnými Američankami. Až po spisovatele, který přistihne svou přítelkyni, jak ho podvádí, a odjede na venkov ukonejšit své srdce dopsáním knihy. Spousta láskyplných příběhů od lásky malého kluka až po milostný trojúhelník.

Tento film je prostě nezapomenutelnou humornou klasikou, tak si teď pojďte se mnou připomenout pár scének z tohoto úžasného filmu, které vám obohatím pár zajímavostmi.

Těším se, až nás konečně znovu obklopí vánoční atmosféra a všichni si zas uvědomíme, že když se rozhlédnete kolem sebe, tak zjistíte, že láska je skutečně všude kolem nás.

text Magdaléna Budínová, foto pinterest

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store