Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Láska: Vnímají ji kluci a holky jinak?

Většina z nás již lásku zažila na vlastní kůži (nebo snad srdce?), někdo jednou, někdo už třeba desetkrát. Každý z nás se nad ní ale určitě někdy zamyslel. Má člověk jednu spřízněnou duši? Co znamená partnerská láska? Může pravá láska po čase vyprchat? Liší se nějak názory kluků a holek právě na tahle témata? Pomocí dotazníku o deseti otázkách jsme se snažily odpovědi na všechny tyto záludné otázky vyzjistit celkem od 16 studujících.

Hned na začátek nás zaskočily rozdílné odpovědi na otázku, zda má opravdu každý člověk svou spřízněnou duši. Zatímco zástupci mužského pohlaví všichni vybrali možnost ano, polovina žen je názoru, že možná či spíše ne. A co že to ta spřízněná duše vlastně má být? Většina dotázaných považuje spřízněnou duši za „osobu ideálně vhodnou pro druhého jako blízký přítel nebo romantický partner“ anebo „někoho, kdo je na nás z určitého důvodu naladěn svými vlastnostmi, osobností, fyzickou a psychickou formou“. Jen jeden dotázaný ze všech se přiklání k poněkud mystičtějšímu tvrzení: „Zkrátka někdo, koho jsme milovali v jiném čase a prostoru, v tomto minulém životě se rozvinulo citové pouto, které svou intenzitou překonalo vztah na fyzické úrovni.“

Často řešenou otázkou, hlavně v našich myslích, bývá, jaký k hledání lásky zaujmout postoj. Aktivně hledat, ukázat odhodlání a snažit se? Ani jeden z respondentů a respondentek našeho dotazníku nebyl zastáncem tohoto názoru. Podle nejčastější odpovědi by naopak člověk měl být trpělivý, protože ono to přijde, na druhou stranu ale neztrácet pozornost, být ostražitý a sledovat okolí, protože se mu to může hodit. Individuální názory pak radí, aby „člověk byl opatrný a po špatné zkušenosti nezanevřel na lásku“, zároveň „by neměl udělat vyhledávání lásky hlavní podstatou svého života“.

Moc rády bychom s vámi sdílely pohledy mladých lidí na to, co pro ně samotné znamená pojem partnerská láska.

„Partnerská láska pro mě znamená něco velice výjimečného. Někdo, s kým je mi příjemně a chci s ním sdílet vše, co se v mém životě děje, a to stejné i on se mnou. Měl by to být člověk, komu jako prvnímu běžím říct, že mám chuť na kebab a s kým se budu na Vánoce koukat na Comeback a Pelíšky. Zároveň někdo, kdo mi bude dávat dostatečný prostor a tolerovat věci a lidi, které mám ráda, a stejně tak já jeho. Je to pro mě něco jako oblíbená básnička — hluboký, citlivý, věrný a hlavně upřímný. Něco, co mi prostě sedí jako prdel na hrnec.“

„Pocit klidu v přítomnosti druhého. Také prohloubení veškerých emocí. Smích je hlasitější, radost větší, ale i smutek bolestivější a slzy objemnější.“

„Loajalita, důvěra, být pro sebe podporou, naplňování potřeb toho druhého.“

„Hluboké pouto mezi dvěma lidmi, které přetrvá těžkosti. Není to jen tělesné vzplanutí, byť to je toho taky součást, ale hlavně silné propojení dvou osobností, založené na jejich souznění. Vztah, ve kterém není rozdělení na submisivní/dominantní, ale pouze dva rovnocenní jedinci, kteří spolu dokážou komunikovat na hluboké úrovni a jsou si naprosto oddaní.“

Když už je řeč o lásce, konkrétně o lásce pravé, může se někdy stát, že prostě vyprchá? Jednoho dne se vzbudíte a zjistíte, že už vás druhý nemiluje? „Možná ten cit časem zeslábne nebo ho utlačí jiný, ale nikdy nezmizí úplně.“

„Řekla bych, že může zeslábnout, ale ne úplně zmizet. Je to jako láska k pivu, někdy už ho máte dost a stejně se k němu s radostí po nějakém čase vrátíte. A pokud ne, tak se u vás muselo něco rapidně změnit.“

„Může, pokud se jedna z osob změní natolik, že to druhá strana nedokáže unést.“

Jednoznačná byla shoda na tom, že ve vztahu by měla být vidět snaha obou a rozhodně by neměl být jednostranný. Padesát procent dívek si ale myslí, že na vztah by se nemělo příliš tlačit. Když to funguje, tak super, když ne, tak přijde někdo lepší příště.

Nakonec bychom vám ještě rády poskytly doporučení a moudra našich anonymů.

„Je v pořádku být sám. Někdy je mnohem prospěšnější pro všechny vaše vztahy, když si dáte potřebnou pauzu a najdete sami sebe. Funguje to pak mnohem lépe. Vztah není o tom, že máte žít jen pro druhého. Nezapomínejte mít sebe jako prioritu, a když najdete někoho, kdo při Vás bude stát a bude Vás podporovat, tak je to skvělé. Důležité pro zdravý vztah je hlavně znát sám sebe, což si moc lidí neuvědomuje.“

„Lidé, kteří očekávají, že jim někdo dluží lásku, jsou pošetilí až za roh. Bez vzájemného respektu a porozumění nemůže vztah fungovat; nedostatek komunikace a apatie jsou vrahové vztahů. Kočku mám doma.“

A na závěr: „Lepší milovat než být milován.

No tak si tedy vyberte.

text Linda Janoutová, podklady Elishka Kazem Tabrizi, foto Pinterest

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store