Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Liebl: Moje práce není jen samotná tvorba, ale také sdílení s druhými lidmi

KAKAT a Vojta Liebl. Tato slova už dnes neodmyslitelně patří k sobě. Výstavu s tímto pro někoho možná až pohoršujícím názvem uspořádal ve Studentském univerzitním divadle student Biskupského gymnázia a také grafik Vedneměsíčníku.

Foto: Tomáš Kouba

„Hlavním cílem mé výstavy je sdílet a podělit se s lidmi o mou tvorbu,“ říká mladý umělec. Sám o vzniku svého umění mluví jako o dvoufázovém procesu. „První částí je samotná tvorba. Ilustrace, grafika nebo cokoliv jiného. Druhou částí je následné sdílení s mým okolím. Obě části jsou pro mě stejně důležité, proto si nechávám na každé z nich velmi záležet,” doplňuje Liebl.

Společně s výstavou vznikl i merch, který byl k zakoupení na vernisáži. „Chtěl jsem lidem, kteří na vernisáž přišli, nabídnout něco speciálního. Šlo o limitovanou edici jenom pro tuto příležitost,“ vysvětluje Vojta, který má už s navrhováním oblečení značné zkušenosti. V loňském roce založil svou značku oblečení s názvem Hyperborea.

A jaké že je téma výstavy s tak „tajuplným“ názvem? „Téma v podstatě žádné nemá. Ukazuji návštěvníkům moji aktivní tvorbu za poslední dva roky,“ upřesňuje Liebl a dodává: „Občas se cítím jako vysavač, který se snaží vycucnout inspiraci ze všeho, co je kolem něj. Dva roky jsou ale dlouhá doba a mnoho věcí se změnilo.“

Budoucí student Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni ale pokorně přiznává, že nebýt lidí nikdy by se nedostal tak daleko, jako je teď. „Mám kolem sebe plno důležitých lidí, bez kterých by to nešlo. Rodina, přítelkyně, přátelé, ale i lidé, kteří si našli čas a přišli se na vernisáž podívat. Zvláštní poděkování patří Karolíně Hajné, bez které by žádná výstava nikdy nevznikla,“ uzavírá Vojta.

Nezbývá než popřát nadějnému umělci hodně štěstí, inspirace a zajímavých příležitostí! A že vykročil tou správnou nohou, se můžete sami přesvědčit v SUDu do konce března.

Sára Nikola Lučanová

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store