Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Na školní rok do Bavorska

Určitě víte, jak důležité je v dnešní době znát cizí jazyky a umět se dorozumět. Rodiče i učitelé nám to dokola opakují a ať chci, nebo ne, musím jim dát za pravdu. Nejefektivnějším způsobem, jak se právě jazyk naučit a získat k tomu i rozhled a zkušenosti, je vycestovat. Dnes je všude kolem nás obrovská spousta cenově dostupných možností, jak to provést. Známými organizacemi jsou například Erasmus+ nebo Work and Travel. Zkrátka máte na výběr z velkého množství zemí, způsobů i délky pobytu, stačí se jen trošku porozhlédnout a poptat.

Já měla minulý rok možnost díky organizaci Euregio strávit jeden školní rok na prestižním gymnáziu v Bavorsku. Euregio je organizace, která podporuje navazování a udržování přeshraničních kontaktů mezi Bavorskem, Českem a Rakouskem. Zabývá se rozvojem cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, vzděláním a jejím cílem je přispět k řešení problémů vzniklých na základě rozdílných společností a kultur. Euregio spolupracuje se středními školami, kde nabízí studentům devítiměsíční pobyty v pohraničí jmenovaných zemí.

Právě tímto způsobem se tato nabídka dostala i ke mně. Já ji bez váhání přijala a s jistotou mohu říct, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem pro sebe kdy udělala. Potřeba bylo pouze napsat dopis své budoucí hostitelské rodině, vyplnit přihlášku s osobními údaji a jít do toho s pozitivním přístupem a nadšením. Nenechte se odradit, ani když si myslíte, že nemáte dostatečné znalosti německého jazyka, já je také ze začátku neměla a zvládla jsem to bez problémů. Brzy si mě vybrala hostitelská rodina poblíž města Pasova a po prvotním krátkém seznámení jsem tam v září odjela s hlavou plnou otázek a obav, které ze mě ale během prvních pár dní hned spadly.

Mnoho lidí, a patřila jsem k nim i já, si myslí, že pobyt v zahraničí je hlavně o učení se němčiny a navštěvování gymnázia, ale je to právě naopak. Jde o poznávání cizích kultur a zvyků, začleňování se do kolektivu, učení se samostatnosti a neustálé vystupování z komfortní zóny. To je to, co si ze svého pobytu odnesete, znalost němčiny je už jen třešnička na dortu.
Se svojí hostitelskou rodinou jsem objela veškeré kouty Bavorska a poznala nová místa, s organizací Euregio jsem měla možnost navštívit vládní budovy a mluvit s vysoce postavenými lidmi. S kamarády jsem poctivě poznávala bavorskou kulturu se všemi festivaly a slavnostmi a ve škole jsem se setkala a zažila rozdílný školní systém a způsob výuky. Můj pobyt byl rozmanitý ve všech směrech a školní rok utekl jako voda. V červnu jsem se, i když trošku nerada, vracela zpátky domů plná dojmů, kvalitních znalostí němčiny, a hlavně s trošku jiným pohledem na svět. Tenhle rok mi dal neskutečně mnoho a nikdy bych neměnila. Odnáším si s sebou plnou spoustu nových lidí a hlavně dovedností, které nás ve škole nenaučí.

Mým cílem je vás namotivovat udělat to samé a nemusí to být na celý rok, pokud se na to necítíte. Hlavní je vycestovat, dokud jste mladí a máte chuť poznávat. Programy jsou skvěle cenově dostupné pro všechny, tak odhoďte obavy stranou a zkuste se zeptat třeba i na vlastní škole, bezpochyby narazíte na mnoho nabídek. Začátky mohou být těžší, ale kdo ví, třeba si po pár měsících také budete vyměňovat recepty na perníčky se svým učitelem na Religion, skončíte se zástupcem ředitele na skleničce nebo uspořádáte hromadné pečení pizzy se svými spolužáky. Když jsem to zvládla já, zvládnete to i vy, a ty vzpomínky jsou k nezaplacení. Tak vám držím palce!

text a foto Barbora Kortusová

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store