Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

(Ne)všední den na GJVJ

Všední den studenta GJVJ začíná v 8:15, jestli jsi ale ranní ptáče, můžeš začít den o něco dřív, nultou (od 7:25), nebo dokonce minus první hodinou na nepovinných předmětech, jako je latina, soudobé dějiny, florbal, volejbal nebo zpívání v našem školním sboru. Nejrychleji se konce dne dočkáš nejspíš v pátek, kdy má většina tříd pět až sedm hodin.

Během týdne máme my, 5.E — prvák na osmiletém gymplu, tři odpoledky, za celý týden pak dohromady třicet čtyři hodin. Mimo naši třídu jsme pak asi polovinu hodin. Na přírodní vědy a jazyky totiž máme specializované učebny, i díky pracím na nových učebnách na jazyky v Jirsíkově vzdělávacím centru se nemusíme dočasně přezouvat. Nejdelší dny jsou pondělí a čtvrtek, s pauzou na oběd končíme kolem čtvrté. Na oběd chodíme do jídelny asi 200 metrů od naší školy a s vařením v naší jídelně jsme celkem spokojení, na výběr je většinou ze tří jídel, někdy pak ze dvou, z nichž bývá jedno jídlo vegetariánské.

Velkou přestávku máme po třetí hodině, svačinu si můžeš koupit buď ve školním bufetu nebo ráno před školou, protože pak už se nemá v průběhu vyučování ze školy odcházet, v pekařství na rohu asi 100 m od budovy školy. Velké přestávky můžeš strávit na gaučích po škole, nebo když se zrovna škola nevylepšuje a neprobíhají tam stavební práce, na dvorku třeba hraním fotbalu.

Testy píšeme tak dva až tři do týdne, většinu z nich máme hlášenou předem, většina profesorů vyžaduje jedno ústní zkoušení za pololetí. Jinak jsou ale jejich nároky docela odlišné, s někým píšeme test skoro každý týden, s dalším tři za pololetí, s jiným jsou známky založené hlavně na aktivitě v hodině, v přírodních vědách se skládá známka ještě z laborek a často profesoři odměňují i za účast v soutěžích. Profesoři na naší škole jsou ale velmi vstřícní a hodiny s nimi jsou většinou zábavné, nebrání se diskuzi ani vtipkování. Z našich vyučujících je takových 90 %.

Jako student se můžeš na našem gymplu zapojit do spolku GJVJinak, který organizuje fajn akce, jako je například lízátkový nebo perníčkový den, nově i tematické pátky, společnou Snídani v trávě pro celou školu na konci roku nebo Filmohraní, při kterém studenti vyššího gymplu spí ve škole. Na nižším gymplu je pak obdobná akce pořádaná kvartou GJVJ potmě. Jako třídou zvolený předseda se určitě budeš moct do dění okolo sebe také zapojit ve studentské radě.

Odpolední aktivity u nás také probíhají, můžeš se zapojit například do našeho biologického kroužku Chrousti, kroužku elektrotechniky nebo do cestovatelského klubu. Také probíhá kroužek keramiky. Naše škola se taky velmi aktivně zapojuje do zahraničních výjezdů svých studentů, do Německa nebo někam v rámci programu Erasmus+.

Na naší škole jsem se nikdy nenudila a doufám, že ani ty nikdy nebudeš.

text Hermína Ottová, foto Barbora Kubáková

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store